Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016 – 2029

2016-01-21 1131
Art. czytany: 2612 razy

Treść uchwały w załączeniu.