ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSZKI-2013r.

2016-02-25 1202
Art. czytany: 4673 razy

Treść zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki w załączeniu.

Poniżej załączniki graficzne.