Petycja o archiwizację w zasobach urzędu wniosku dotyczącego rzeczywistego pojęcia 'efektywność energetyczna'

2016-10-11 1505
Art. czytany: 3222 razy

Przebieg postępowania i uwagi:

Petycję rozpatrzono. W dniu 11 października 2016r. drogą elektroniczną (e-mailem) udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję o następującej treści: 'W odpowiedzi na petycję z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie efektywności energetycznej uprzejmie informuję, że Państwa wniosek wraz z załącznikami został zarejestrowany w teczce posiadającej kategorię archiwalną „A” o nazwie: „Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli” znak: Or.152.2.2016.

Poniżej treść petycji wraz z załącznikami.