Zawiadomienie o wydaniu decezji określającej środowiskowe uwarunkowania 'Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia i budowa stacji gazowej w m. Wyszki...'

2016-12-28 1006
Art. czytany: 2055 razy

'Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia i budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości 10000 Nm3/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 5,5 MPa oraz budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia o przepustowości 300 Nm3/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 1,0 MPA na działce o nr geod. 91/2 w obrębie gruntów wsi Wyszki'
Treść zawiadomienia w załączeniu.