UCHWAŁA NR XIV/170/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2013-2020

2017-01-18 1316
Art. czytany: 1741 razy

Treść uchwały w złączeniu