Uchwała Nr XIV/180/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017 – 2029

2017-01-18 1348
Art. czytany: 2248 razy

Treść uchwały w zalączeniu.