Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Wyszki za rok 2018

2019-04-30 1227
Art. czytany: 2707 razy

Treść sprawozdań w załączeniu :
-Urząd Gminy Wyszki
-Szkoła im. J. Pawła II w Wyszkach
-Szkoła im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie
-GOPS w Wyszkach