Zarządzenie Wójta wraz z Wykazem o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy w m. Olszanica

2020-03-23 1326
Art. czytany: 1539 razy

Treść Zarządzenia i Wykazu w załączeniu.