Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Topczewie

2020-07-03 1041
Art. czytany: 1396 razy

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami poniżej.


Informacja z otwarcia ofert w załączniku poniżej.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.