Zaproszenie do składania ofert - przeglądy roczne i pięcioletnie budynków

2021-08-10 1435
Art. czytany: 954 razy

Treść Zaproszenia do składania ofert w załączeniu.

UWAGA!
W związku z telefoniczną rezygnacją (dnia 17.08.2021r. ok. godz. 15:20) z realizacji przedmiotowego zadania przez wybranego oferenta oznaczonego nr 4, Zamawiający dokonał wyboru kolejnej pod względem cenowym oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego.
Wybrana została oferta oznaczona nr 5 - Katarzyna Płońska Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany, Gabrysin 12, 18-112 Poświętne