Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki.

2021-11-30 1329
Art. czytany: 1000 razy

Gmina Wyszki ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn.: 'Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki.'
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania i zmodyfikował treść SWZ, ogłoszenia, opz. i p.u. w dniu 06.12.2021
Odpowiedz na zapytanie z dn. 09.12.2021 zamieszczono poniżej
Obowiązująca wersja zmiana treści SWZ 3 , zmiana ogłoszenia 3