UCHWAŁA NR XXVII/327/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037

2022-09-08 1018
Art. czytany: 322 razy

Treść uchwały w załączeniu.