Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego- decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia umożliwiającego pobór wód podziemnych we wsi Strabla-Łyse.

2023-09-19 1432
Art. czytany: 193 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego- decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości 30m³/ha w istniejącej studni głębinowej oraz budowie przewodu wodociągowego magistralnego doprowadzającego wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych w obrębie wsi Strabla-Łyse gmina Wyszki.
Treść obwieszczenia w załączeniu.