Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

2023-10-11 1117
Art. czytany: 161 razy

Wójt Gminy Wyszki, działając na podstawie Uchwały NR XXXIV/384/23 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Treść ogłoszenia w załączeniu.