Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

2005-08-26 1114
Art. czytany: 4375 razy

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 26 sierpnia 2005 r.


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.


Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz uchwały Nr XXXIV/268/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany podziału gminy Wyszki na obwody głosowania, podaję do publicznej wiadomości:


Numer obwodu

Granice obwodu (granice administracyjne miejscowości)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Łapcie, Łyse, Mulawicze, Olszanica, Strabla, Samułki Duże, Samułki Małe, Wiktorzyn.

Szkoła Podstawowa w Strabli ul. Wesoła tel. 739-56-88

2.

Falki, Filipy, Godzieby, Koćmiery, Kowale, Łubice, Łuczaje, Osówka , Wypychy, Zdrojki.

Szkoła Podstawowa w Falkach tel. 737-11-83

3.

Bogusze, Budlewo, Gawiny, Górskie, Ignatki, Kamienny Dwór, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Moskwin, Nowe Bagińskie, Ostrówek, Pierzchały, Sieśki, Stare Bagińskie, Topczewo, Trzeszczkowo, Wodzki, Wólka Pietkowska, Wólka Zalewska, Zalesie.

Szkoła Podstawowa w Topczewie ul. Szkolna tel. 737-12-14
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


4.

Bujnowo, Kalinówka, Kożuszki, Krupice, Malesze, Mieszuki, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Pulsze, Sasiny, Stacewicze, Szczepany, Szpaki, Tworki, Warpechy Nowe, Warpechy Stare, Wyszki, Zakrzewo.

Urząd Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2 tel. 730-58-85


Wójt
Ryszard Perkowski