ZARZĄDZENIE NR 146/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 r

2005-09-02 1433
Art. czytany: 3134 razy

ZARZĄDZENIE NR 146/05
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 r.


Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), Wójt Gminy Wyszki zarządza co następuje:
§ 1.Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.