Zarządzenie Nr 172/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zagospodarowania majątku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Mulawiczach

2006-03-16 1244
Art. czytany: 3204 razy

Zarządzenie Nr 172/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zagospodarowania majątku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Mulawiczach.


§ 1


Powołuję komisję do zagospodarowania majątku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Mulawiczach w następującym składzie osobowym:
1) Przewodniczący - Baranowski Franciszek
2) Członek - Falkowska Marzena
3) Członek - Korzeniewska Renata
w terminie od dnia 05 września 2005 r. do dnia 12 września 2005 r.

§ 2


1.Zagospodarowania majątku należy dokonać w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Pani Marii Siemieniuk - Dyrektora Szkoły w Mulawiczach
2. Zagospodarowaniem należy objąć:
- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe
- wartości materialne i prawne

§ 3


Zobowiązuję komisję do:
1. dokonania przeglądu majątku pod względem jego przydatności do dalszego użytkowania,
2. protokólarnego przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości materialnych i prawnych na rzecz: Zespołu Szkół, Urzędu Gminy, Zakładu Usług Komunalnych oraz ochotniczych straży pożarnych znajdujących się na terenie naszej gminy,
3. protokólarnej likwidacji środków zniszczonych i nieprzydatnych do dalszego użytkowania,
4. dokonania rozliczenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz księgozbioru,
5. przekazania kompletnej dokumentacji do referatu finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 4


Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie zagospodarowania majątku po zlikwidowanej szkole.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.