Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Wyszki w okręgu wyborczym Nr 14

2006-11-09 1001
Art. czytany: 3566 razy

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Wyszki w okręgu wyborczym Nr 14


Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127)podaje się do wiadomości wyborców,
że w okręgu wyborczym Nr 14 zarejestrowany został tylko jeden kandydat na radnego do Rady Gminy Wyszki, w związku z czym przedłuża się termin zgłaszania kandydatów w tym okręgu do 20 października 2006 r. do godz. 24 00 .

Przewodniczacy Gminnej
Komisji Wyborczej
w Wyszkach
Marzanna Olszewska