UCHWAŁA NR 3/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach

2006-11-09 1014
Art. czytany: 5252 razy

UCHWAŁA NR 3/06
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach


Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3, lit a uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m ST. Warszawy i rad dzielnic m st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się co następuje :
§ 1. Dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach na wniosek Wójta, powołuje się Pana Andrzeja Niewińskiego na Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Komisji.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Komisji
Marzanna Olszewska