UCHWAŁA NR 6/06 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Wyszki

2006-11-09 1047
Art. czytany: 5167 razy

UCHWAŁA NR 6/06
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Wyszki


Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach uchwala, co następuje:
§ 1. W oparciu o protokoły rejestracji kandydatów na wójta sporządza się listę kaddydatów:
1. MALINOWSKI Marek, lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Niewino Borowe, zgłoszony przez KWW Prawica Samorządowa Jedność.
2. PERKOWSKI Ryszard, lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Białystok, zgłoszony przez KWW Perkowskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Komisji
Marzanna Olszewska