OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Wyszki bez głosowania

2006-11-09 1048
Art. czytany: 5200 razy

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZKACH
z dnia 25 października 2006 r.
o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Wyszki bez głosowania


Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 14 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Wyszki obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach zarejestrowała 1 kandydata na radnego. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 14 głosowania w wyborach do Rady Gminy Wyszki nie przeprowadza się.
2. Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Wyszkach uznaje zarejestrowanego kandydata z listy nr 19 KWW PERKOWSKIEGO – KŁOCZKO Aleksandra.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach
Marzanna Olszewska