Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i mundurków

2007-07-18 1418
Art. czytany: 4908 razy

O G Ł O S Z E N I E


Do dnia 10 sierpnia 2007 r. (piątek godz. 15.30) uprawnieni rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (uczniom klasy 0 – III szkoły podstawowej) i zakupu jednolitego stroju (uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) w roku szkolnym 2007/2008.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wyszki pokój Nr 11 – gdzie można uzyskać szczegółowych informacji na powyższy temat - tel. 085 730 – 58 – 80


Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Wyszki - pokój Nr 11; GOPS – pokój Nr 4 – 5; w szkole, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2007r. ; lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Wyszki www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl (dostępne poniżej)
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł.
Po dniu 10 sierpnia 2007r. wnioski nie będą przyjmowane.