Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

2010-06-01 1037
Art. czytany: 3441 razy

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie gminy Wyszki


Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),
3) ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać na terenie gminy Wyszki,
4) ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie,
5) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera (w czasie spisu rachmistrz będzie posługiwał się sprzętem elektronicznym typu hand-held),
6) pożądane jest, aby kandydaci na rachmistrzów byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz potrafili praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,
7) posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
8) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzały wywiady,
9) być asertywnym, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
10) posiadać takie cechy jak obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

Zgłoszenia kandydata na rachmistrza spisowego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Wyszki pok. Nr 14 w dniach od 1 do 16 czerwca 2010 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko, dane adresowe, wykształcenie, numer telefonu oraz e-mail,
2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść 3-4 dniowe szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć pisemne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia.
Prace spisowe będą wykonywane w okresie 9-23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI)

Liczba rachmistrzów przewidywana do zatrudnienia dla gminy Wyszki wynosi 5 osób.
Dodatkowo zostanie wyłoniona 1 osoba rezerwowa.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:
85 7305871 - Jadwiga Borowska
85 7305883 - Andrzej Niewiński