Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

2011-03-24 1450
Art. czytany: 4238 razy

Kalendarium prac spisowych oraz cel i zakres spisu
Spis odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Celem spisu jest zebranie aktualnych informacji o ludności i mieszkaniach zgodnie z zakresem tematycznym określonym ustawą oraz poznanie zmian, które nastąpiły w latach 2002-2011 i wywiązanie się ze zobowiązań międzynarodowych.

Międzynarodowe i krajowe podstawy prawne oraz zalecenia
Spis realizowany jest m.in. w oparciu o:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań… (wraz z załącznikami),
2. Ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (wraz z towarzyszącymi aktami prawnymi).

Tajemnica statystyczna i obowiązek sprawozdawczy
Dane spisowe chronione są TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ. Zapewniona jest pełna gwarancja zachowania tej tajemnicy na wszystkich etapach spisu i przy wszystkich pracach spisowych, a w tym przy opracowywaniu publikacji i udostępnianiu wyników spisu.
Spis jest obowiązkowy, ale udział w spisie jest wyrazem wysokiej świadomości społecznej i obywatelskiej.

Tematyka spisu
Wszystko o gospodarstwach domowych i osobach wchodzących w ich skład, edukacji, ktywności ekonomicznej ludności, dojazdach do pracy, migracjach, przynależności narodowej lub etnicznej i sytuacji mieszkaniowej.

Formy realizacji spisu i metody zbierania danych
NSP 2011 realizowany jest w oparciu o nowoczesne techniki informatyczne zarówno w wersji pełnej, jak i reprezentacyjnej.
Podstawowe metody gromadzenia danych to:
1) samospis internetowy - czyli spis on-line (od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r.),
2) spis telefoniczny (od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.),
3) rozmowa z rachmistrzem spisowym (od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.).

Samospis internetowy
Najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza, samodzielna, niezwykle interesująca i satysfakcjonująca metoda spisania się samemu za pomocą elektronicznego formularza spisowego dostępnego na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rachmistrz spisowy
Osoba o określonych i zweryfikowanych kompetencjach, przeszkolona, zaprzysiężona i upoważniona do realizacji spisu wśród osób, które nie spisały się same lub nie zostały spisane przez ankieterów statystycznych.
Rachmistrz wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt typu komputera mobilnego i porusza się w systemie pełnej kontroli nadzoru informatycznego.
źródło: www.stat.gov.pl

Rachmistrze spisowi, którzy będą wykonywać prace spisowe podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Wyszki:
- Taida Charytoniuk-Kuźma
- Anna Marcińczyk
- Bożena Siemieńczuk
Prosimy mieszkańców o życzliwy stosunek do rachmistrzów oraz umożliwienie sprawnego przeprowadzania spisu.


Gminne Biuro Spisowe
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. 85 7305883
Gminny Komisarzy Spisowy:
Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki
Lider Gminny:
Andrzej Niewiński - inspektor Urzędu Gminy Wyszki