Oferta na wsparcie finansowe zadania

2011-09-02 1435
Art. czytany: 3631 razy

Wójt Gminy Wyszki przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra w Wyszkach na wsparcie finansowe zadania. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy Wyszki przedstawia ofertę na zadanie o nazwie:
'Udział drużyny piłkarskiej złożonej z zawodników z terenu Gminy Wyszki w rozgrywkach ligowych B klasy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i województwa podlaskiego.'
Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty. Oferta w załączniku do pobrania.