UCHWAŁA NR XIX/216/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki

2013-05-07 1415
Art. czytany: 1937 razy

Treść uchwały w załączeniu.