UCHWAŁA NR XIX/218/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach...

2013-05-07 1421
Art. czytany: 1837 razy

Treść uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Pulsze - Mieszuki - Niewino Borowe - Niewino Leśne - Niewino Popławskie w załączeniu