UCHWAŁA NR XIX/219/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach

2013-05-07 1436
Art. czytany: 1984 razy

Treść uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Niewino Stare - Niewino Popławskie - Stacewicze w załączeniu