UCHWAŁA NR XIX/222/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących

2013-05-07 1447
Art. czytany: 2064 razy

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w obrębach Malesze - Bujnowo w załączeniu