UCHWAŁA NR XXVIII/343/14 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2014-2029

2014-12-17 1242
Art. czytany: 2018 razy

Treść uchwały w załączeniu.