Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015 – 2029

2015-03-09 0930
Art. czytany: 2851 razy

Treść uchwały w załączeniu.