A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Referaty
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja dotycząca inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych
» Petycja w sprawie akcji wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
» Postanowienie Komisarzw Wyborczego o powołaniu OKW
» Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Ilość wiadomości z działu 'Referaty': 94
1  Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa st...
2022-11-28 1208 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
2  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w m. Moskwin
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2021-07-06 0931 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
3  Obwieszczenie Wójta Gminy Wyszki o wydaniu decyzji
Treść Obwieszczenia Wójta Gminy Wyszki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac...
2019-08-08 1116 Czytano:2242 razy » Przeczytaj artykuł
4  Obwieszczenie Starosty Bielskiego - Uproszczony plan urzadzania lasów
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2015-03-11 1414 Czytano:4378 razy » Przeczytaj artykuł
5  Obwieszczenie -farma wiatrowa Wyszki
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2015-03-09 0930 Czytano:4856 razy » Przeczytaj artykuł
6  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 'Budowa elektrowni wiatrowej w Filipach ...'
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-09-17 1507 Czytano:4881 razy » Przeczytaj artykuł
7  Obwieszczenie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - budowa elektrowni we wsi Filipy
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-08-05 1341 Czytano:4693 razy » Przeczytaj artykuł
8  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni wiatrowej we wsi Filipy
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-06-13 1036 Czytano:4615 razy » Przeczytaj artykuł
9  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-06-05 1344 Czytano:4787 razy » Przeczytaj artykuł
10  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy wiatrowej w Wólce Pietkowskiej
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-05-28 1012 Czytano:4694 razy » Przeczytaj artykuł
11  Obwieszczenie dot. dopuszczenia organizacji w postępowaniu 'Budowa farmy wiatrowej...'
Treść obwieszczania w załączeniu. ...
2014-05-21 1337 Czytano:4379 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
W załączeniu treść wykazu....
2014-04-08 1441 Czytano:4521 razy » Przeczytaj artykuł
13  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy - oczyszczalnia ścieków
W załączeniu treść obwieszczenia....
2014-04-04 1443 Czytano:4244 razy » Przeczytaj artykuł
14  Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego - 'Budowa farmy wiatrowej Wyszki...'
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-03-27 1436 Czytano:3446 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - pełnienie funkcji inspektora - WYNIKI
Treść zaproszenia w załączeniu.


W załączeniu Protokół z otwarcia ofert....
2014-03-21 1330 Czytano:3606 razy » Przeczytaj artykuł
16  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni wiatrowej w Wólce P.
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-03-11 1139 Czytano:3486 razy » Przeczytaj artykuł
17  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. oceny oddziaływania na środowisko - budowa drogi Bagińskie-Bogusze
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-03-10 1531 Czytano:3363 razy » Przeczytaj artykuł
18  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - Farma wiatrowa Pulsze
W załączeniu treść obwieszczenia....
2014-02-25 1328 Czytano:3339 razy » Przeczytaj artykuł
19  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - Farma wiatrowa Malesze
W załączeniu treść obwieszczenia....
2014-02-25 1324 Czytano:3529 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obwieszczenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie drogi Bagińskie Bogusze
Treść obwieszczenia w załączeniu...
2014-02-19 1405 Czytano:3296 razy » Przeczytaj artykuł
21  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi gminnej Bagińskie - Bogusze
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej ...
2014-01-30 1122 Czytano:3346 razy » Przeczytaj artykuł
22  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycj...
2014-01-30 0952 Czytano:3302 razy » Przeczytaj artykuł
23  Obwieszczenie o podjęciu postępowania 'Farma wiatrowa Wyszki'
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-01-23 1525 Czytano:3486 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego dla potrzeb ujęcia w Wyszkach.W...
2014-01-14 1403 Czytano:3550 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie o złożeniu zażalenia na postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - \'Farma wiatrowa Pulsze\'
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2014-01-07 1056 Czytano:3589 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie o złożeniu zażalenia na postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 'Farma wiatrowa Malesze'
Treść obwieszczenia w zatłaczaniu....
2014-01-07 1054 Czytano:3323 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Kożuszki
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Kożuszki. Wię...
2013-12-30 1326 Czytano:3704 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2013-12-18 0841 Czytano:3163 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – Budowa farmy wiatrowej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowy...
2013-10-14 1326 Czytano:3490 razy » Przeczytaj artykuł
30  Obwieszczenie dot. Programu usuwania azbestu
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddzia...
2013-10-09 1351 Czytano:3416 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego gminy Wyszki
Treść zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunkó...
2013-04-22 1531 Czytano:3380 razy » Przeczytaj artykuł
32  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - linia kablowa średniego napięcia SN 15kv - grunty wsi Zalesie
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali...
2013-04-15 1209 Czytano:3685 razy » Przeczytaj artykuł
33  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
W załączeniu ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z zał...
2013-02-13 1350 Czytano:4069 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zaproszenie do składania ofert - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej oraz wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Nowej w Wyszkach
W załączeniu treść zaproszenia do składania ofert - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej ...
2013-01-29 1538 Czytano:3749 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zaproszenie do składania ofert - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pulszach”
W załączeniu treść zaproszenia do składania ofert - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla i...
2013-01-09 1341 Czytano:3827 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa, przebudowa, modernizacja, rozbiórka sieci energetycznej Filipy, Łuczaje, Kowale, Łubice
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2013-01-09 0857 Czytano:3352 razy » Przeczytaj artykuł
37  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. oceny oddziaływania na środowisko - remont drogi Szczepany
Treść obwieszczenia w załączeniu. ...
2013-01-08 1050 Czytano:3278 razy » Przeczytaj artykuł
38  Decyzaj o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kurnika w Topczewie
Treść decyzji w załączeniu ...
2013-01-08 1024 Czytano:3394 razy » Przeczytaj artykuł
39  Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - remont drogi we wsi Szczepany
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2012-12-11 0753 Czytano:3290 razy » Przeczytaj artykuł
40  Decyzja w sprawie określenia środowiskowych warunków przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa stacji paliw w Topczewie
Treść decyzji w załączeniu....
2012-12-06 1113 Czytano:3320 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu wodnoprawnego
W załączeniu treść zaproszenia do składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego....
2012-11-30 1340 Czytano:3644 razy » Przeczytaj artykuł
42  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - remont drogi Szczepany
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2012-11-27 0858 Czytano:3375 razy » Przeczytaj artykuł
43  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa stacji paliw w Topczewie
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie ...
2012-11-21 0925 Czytano:3309 razy » Przeczytaj artykuł
44  Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
W załączeniu ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Studium warunkowań i kierunków zagospodarowa...
2012-11-06 0959 Czytano:3440 razy » Przeczytaj artykuł
45  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w miejscowości Strabla wraz z budową miejsc postojowych.
W załączeniu obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej N...
2012-09-18 0849 Czytano:3374 razy » Przeczytaj artykuł
46  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - budowa linii wodociągowej w Wyszkach
W załączeniu obwieszczenie o zgromadzeniu akt - budowa linii wodociągowej w Wyszkach...
2012-09-12 1021 Czytano:3305 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zakup i montaż okien w budynku ośrodka zdrowia w Topczewie - część mieszkalna
W załączeniu treść zaproszenie do składania ofert (wraz z załącznikami) na wykonanie zadania ...
2012-09-11 1344 Czytano:3728 razy » Przeczytaj artykuł
48  „Remont świetlicy wiejskiej w Samułkach Dużych” - zaproszenie do składania ofert
W załączeniu treść zaproszenie do składania ofert (wraz z załącznikami) na wykonanie zadania...
2012-08-20 1337 Czytano:3603 razy » Przeczytaj artykuł
49  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - przebudowa drogi powiatowej w Falkach
W załączeniu obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy - przebudowa drogi powiatowej w Falkach....
2012-08-14 1112 Czytano:3606 razy » Przeczytaj artykuł
50  Umorzenie postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej - budowa linii wodociągowej Wyszki-Kolonia Wyszki
Treść decyzji w załączeniu....
2012-08-10 1230 Czytano:3683 razy » Przeczytaj artykuł
51  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa linii wodociągowej Wyszki - Kol. Wyszki
Treść obwieszczenia w załączeniu...
2012-07-31 1049 Czytano:3755 razy » Przeczytaj artykuł
52  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wyszki (ul. Łąkowa) - Kolonia Wyszki
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa linii wodociągow...
2012-07-23 1223 Czytano:3753 razy » Przeczytaj artykuł
53  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa skrzyżowania wraz z budową miejsc parkingowych w Strabli
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa skrzyżowania wraz z budową mi...
2012-07-18 1026 Czytano:3427 razy » Przeczytaj artykuł
54  Decyzja środowiskowa - budowa kurnika w miejscowości Topczewo
Decyzja dot. określenia środowiskowych uwarunkowań inwestycji w zakresie budowy kurnika w Topczew...
2012-07-11 0855 Czytano:5879 razy » Przeczytaj artykuł
55  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej w Falkach
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej w Falkach....
2012-07-10 1509 Czytano:3352 razy » Przeczytaj artykuł
56  Postanwienie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniech - budowa stacji paliw
Treść postanowienia w załączeniu (plik w formacie PDF)...
2012-06-28 1009 Czytano:3174 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zaproszenie do składania ofert - ,,Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki'
W załączeniu zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ,,Opracowanie zmiany stud...
2012-06-27 0731 Czytano:3103 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zaproszenie do składania ofert - „Wyposażenie w klimatyzację świetlicy wiejskiej w Topczewie”.
W załączeniu zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wyposażenie w klimaty...
2012-05-18 1424 Czytano:3650 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zaproszenie do składania ofert - „Wymiana okładziny filarów budynku Urzędu Gminy Wyszki z istniejących płytek gresowych na płytki granitowe”
W załączeniu zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wymiana okładziny fil...
2012-04-27 1417 Czytano:3282 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej linii wodociągowej - Wyszki
W załączeniu zaproszenie do składania ofert (wraz z załącznikami) na opracowanie dokumentacji b...
2012-04-17 1321 Czytano:3034 razy » Przeczytaj artykuł
61  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej słupowej (Wyszki, Pulsze)
Treść obwieszczenia w załączeniu....
2012-04-13 0917 Czytano:3226 razy » Przeczytaj artykuł
62  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Strabla - Łyse
Treść obwieszczenia w załączeniu.
...
2012-04-10 1137 Czytano:3337 razy » Przeczytaj artykuł
63  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa kurnika w Topczewie
Treść obwieszczenia w załączeniu (format PDF)...
2012-04-02 1355 Czytano:3020 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zaproszenie do składania ofert - Bieżące remonty nawierzchni gminnych dróg żwirowych
W załączeniu zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami....
2012-03-21 1433 Czytano:3234 razy » Przeczytaj artykuł
65  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy w zakresie realizacji inwestycji pn. budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej
Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zak...
2012-03-06 1001 Czytano:3067 razy » Przeczytaj artykuł
66  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oczyszczalni scieków w miejscowości Strabla-Łyse
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj...
2012-02-10 1008 Czytano:3248 razy » Przeczytaj artykuł
67  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej (Wyszki, Pulsze)
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej (Wyszki,...
2012-02-03 1247 Czytano:3529 razy » Przeczytaj artykuł
68  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w m. Wyszki
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowe...
2012-01-31 0925 Czytano:3259 razy » Przeczytaj artykuł
69  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strabla i Łyse
W załączeniu obwieszczenie o zgromadzeniu akt - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strabla i Łyse...
2012-01-13 1107 Czytano:3435 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zaproszenie do składania ofert - wykonanie projektu oczyszczalni dla miejscowości Strabla i Łyse

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków, St...
2012-01-12 0848 Czytano:3187 razy » Przeczytaj artykuł
71  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. remontu drogi Osówka - Godzieby - Falki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby prze...
2011-12-08 1045 Czytano:3344 razy » Przeczytaj artykuł
72  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strabla - Łyse
W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwe...
2011-11-28 1215 Czytano:3308 razy » Przeczytaj artykuł
73  Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dot. remontu drogi Osówka-Godzieby-Falki
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddział...
2011-11-16 1425 Czytano:3032 razy » Przeczytaj artykuł
74  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy - Budowa stacji gazowej - m. Wyszki
Obwieszczenie o zgromadzeniu akt sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg...
2011-11-09 1436 Czytano:3405 razy » Przeczytaj artykuł
75  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. remontu drogi Osówka-Godzieby-Falki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowy...
2011-11-03 1459 Czytano:3274 razy » Przeczytaj artykuł
76  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0.4 kV oświetlenia ulicznego - dowieszenie przewodu w miejscowości Łubice gmina Wyszki”
Dokumentacja postępowania pn: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0.4 kV oświetleni...
2011-10-18 1348 Czytano:3711 razy » Przeczytaj artykuł
77  Obwieszczenie - budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej
Wyszki, dn. 29.09.2011r.

GKB.6733.5.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

...
2011-09-29 1448 Czytano:3541 razy » Przeczytaj artykuł
78  Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi Niewino Leśne - Niewino Popławskie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi powiatowej Niewi...
2011-09-28 1317 Czytano:3322 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji - Świetlica wiejska w Pulszach
Wyszki, 08.09.2011 r.
GKB.271.4.1.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


W związku z pl...
2011-09-08 1026 Czytano:3819 razy » Przeczytaj artykuł
80  Oferta na wsparcie finansowe zadania
Wójt Gminy Wyszki przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra w Wyszkach na...
2011-09-02 1435 Czytano:3844 razy » Przeczytaj artykuł
81  Obwieszczenie dotyczące budowy drogi Niewino Leśne-Niewino Popławskie
Obwieszczenie zawiadamiające o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia o...
2011-08-31 1058 Czytano:3319 razy » Przeczytaj artykuł
82  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi Niewino Leśne-Niewino Popławskie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi Niewino Leśne-Niewino Popławskie. Treść ...
2011-08-16 1427 Czytano:3318 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie chodnika przy ul. Przekątnej we wsi Strabla Łyse
Wyszki, 11.08.2011 r.
GKB.271.3.1.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z pla...
2011-08-11 1158 Czytano:4018 razy » Przeczytaj artykuł
84  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dostawa kominków
Wyszki, 14.07.2011 r.
GKB.271.1.2.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z real...
2011-07-14 1253 Czytano:3707 razy » Przeczytaj artykuł
85  Obwieszczenie o zgromadzeniu akt - budowa gazociągu
Wyszki, dn. 28.06.2011r.
GKB.6733.4.2011.ET
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 §1 KPA zawia...
2011-07-01 0901 Czytano:3900 razy » Przeczytaj artykuł
86  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa gazociągu
Wyszki, dn. 21.04.2011r.

GKB.6733.4.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na p...
2011-04-26 0801 Czytano:4041 razy » Przeczytaj artykuł
87  „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Godzieby”
Wyszki, 12.04.2011 r.
GKB.271.5.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z planowaną i...
2011-04-12 1440 Czytano:4051 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru
Wyszki, 22.03.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert
Wójt Gminy Wyszki zaprasza do składan...
2011-03-24 1417 Czytano:4591 razy » Przeczytaj artykuł
89  Obwieszczenie - Budowa masztu w Topczewie
Wyszki, dn. 10.03.2011r.
GKB.6733.2.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

...
2011-03-11 0946 Czytano:3605 razy » Przeczytaj artykuł
90  Obwieszczenie - Budowa masztu w Olszanicy
Wyszki, dn. 10.03.2011r.
GKB.6733.1.2011.ET

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

...
2011-03-11 0940 Czytano:3868 razy » Przeczytaj artykuł
91  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Topczewo
Wyszki, dn. 31.01.2011r.

GKB.6733.2.2011
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Na pod...
2011-02-01 0752 Czytano:4591 razy » Przeczytaj artykuł
92  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Olszanica
Wyszki, dn. 31.01.2011r.
GKB.6733.1.2011

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na po...
2011-02-01 0744 Czytano:3596 razy » Przeczytaj artykuł
93  Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Strabla - Łyse
Wyszki, 27.01.2011 r.
GKB.72241/8/10

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości

Na podstawie ...
2011-01-27 1351 Czytano:4243 razy » Przeczytaj artykuł
94  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla-Łyse
Wyszki, dn. 30.06.2010r.
GKB.7331- L -04/10
OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania
Na podstawi...
2010-07-01 1508 Czytano:4272 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referat Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w m. Moskwin
» Obwieszczenie Wójta Gminy Wyszki o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego - Uproszczony plan urzadzania lasów
» Obwieszczenie -farma wiatrowa Wyszki
» Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 'Budowa elektrowni wiatrowej w Filipach ...'
» Obwieszczenie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - budowa elektrowni we wsi Filipy
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa elektrowni wiatrowej we wsi Filipy
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy wiatrowej w Wólce Pietkowskiej
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<