A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Realizaca zadań i plany na przyszłość
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
Ilość wiadomości z działu 'Realizaca zadań i plany na przyszłość': 21
1  Strategia Terytorialna Partnerstwa Pd.-Wsch. Podlasia 28.05.2024
Treść dokumentu w załączeniu....
2024-06-04 1032 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
2  Raport o stanie gminy za 2023 r.
Treść raportu w załączeniu....
2024-04-23 1302 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
3   Raport o stanie gminy za 2022 r.
Treść raportu w załączeniu....
2023-04-28 1029 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
4  Raport o stanie gminy za 2021 r.
Treść raportu w załączeniu....
2022-04-20 1426 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
5  Raport o stanie gminy za 2020 rok
Treść raportu w złączeniu....
2021-05-21 1238 Czytano:1397 razy » Przeczytaj artykuł
6  Strategia rozwoju Gminy Wyszki na lata 2016-2023
Treść w załączeniu....
2017-11-03 1445 Czytano:4078 razy » Przeczytaj artykuł
7  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
Treść w załączeniu....
2017-07-19 1413 Czytano:3495 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
Treść ogłoszenia w załączeniu...
2016-12-14 1450 Czytano:3974 razy » Przeczytaj artykuł
9  Konsultacje społeczne obszarów białych NGA wraz z pismem Marszałka Województwa
Treść pisma w załączeniu....
2016-06-02 1444 Czytano:4261 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSZKI-2013r.
Treść zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki w zał...
2016-02-25 1202 Czytano:5162 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki”
ZARZĄDZENIE NR 116/15
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie podania do publi...
2015-09-25 1456 Czytano:4581 razy » Przeczytaj artykuł
12  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2014r.
Treść informacji w załączeniu....
2015-04-28 1505 Czytano:4849 razy » Przeczytaj artykuł
13  Konsultacje programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi w 2015r.
W załączeniu Zarządzenie nr 392/14 z dnia 6 października 2014r. oraz projekt uchwały Rady Gminy...
2014-10-06 1156 Czytano:4608 razy » Przeczytaj artykuł
14  STRATEGIA ROZWOJU GMINY WYSZKI DO 2015 ROKU
STRATEGIA ROZWOJU GMINY WYSZKI DO 2015 ROKU
...
2013-08-02 1310 Czytano:5154 razy » Przeczytaj artykuł
15  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSZKI
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY WYSZKI
...
2012-03-15 0738 Czytano:7151 razy » Przeczytaj artykuł
16  Przeprowadzenie konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
ZARZĄDZENIE NR 122/12
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia k...
2012-01-27 1334 Czytano:5157 razy » Przeczytaj artykuł
17  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004-2013
Dokument do pobrania w formacie pdf ...
2007-03-22 1740 Czytano:8184 razy » Przeczytaj artykuł
18  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007-2011
Dokument do pobrania w formacie PDF...
2007-03-22 1734 Czytano:8168 razy » Przeczytaj artykuł
19  Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007
Dokument do pobrania w formacie PDF...
2007-03-22 1733 Czytano:7161 razy » Przeczytaj artykuł
20  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
...
2004-06-18 1238 Czytano:9003 razy » Przeczytaj artykuł
21  PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
...
2004-06-18 1145 Czytano:8780 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Raport o stanie gminy
Kompleksowe strategie rozwoju
Strategie sektorowe
Inwestycje
Infrastruktura techniczna
Realizacja ważniejszych zadań publicznych
Wymiana doświadczeń
Budżet zadaniowy
Ostat. 10 wiadomości:

» Strategia Terytorialna Partnerstwa Pd.-Wsch. Podlasia 28.05.2024
» Raport o stanie gminy za 2023 r.
» Raport o stanie gminy za 2022 r.
» Raport o stanie gminy za 2021 r.
» Raport o stanie gminy za 2020 rok
» Strategia rozwoju Gminy Wyszki na lata 2016-2023
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
» Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
» Konsultacje społeczne obszarów białych NGA wraz z pismem Marszałka Województwa
» ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WYSZKI-2013r.
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<