A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2005 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2005 rok': 57
1  UCHWAŁA NR XXIX/261/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIX/261/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia kon...
2006-04-07 1227 Czytano:4348 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXIX/260/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXIX/260/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2006-04-07 1224 Czytano:4267 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXIX/259/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXIX/259/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2006-04-07 1222 Czytano:4324 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXIX/258/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXIX/258/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2006-04-07 1220 Czytano:4190 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXIX/257/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXIX/257/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2006-04-07 1218 Czytano:4284 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XIX/256/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2006 rok
UCHWAŁA NR XIX/256/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie planu pracy Rady Gmi...
2006-04-07 1215 Czytano:4089 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXIX/255/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety
UCHWAŁA NR XXIX/255/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad, ...
2006-04-07 1117 Czytano:4176 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXIX/254/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 30 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA NR XXIX/254/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego...
2006-04-07 1103 Czytano:4423 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXIX/253/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
UCHWAŁA NR XXIX/253/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego...
2006-04-07 1100 Czytano:4100 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXIX/252/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
UCHWAŁA NR XXIX/252/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2...
2006-04-07 1058 Czytano:4326 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXIX/251/05 RADA GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. oraz zmian w uchwale Nr XXVIII/249/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA NR XXIX/251/05
RADA GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2006-04-07 1053 Czytano:3059 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXVIII/250/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005
UCHWAŁA NR XXVIII/250/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2005-12-19 1127 Czytano:3233 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXVIII/249/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wyszkach kredytu krótkoterminowego...
UCHWAŁA NR XXVIII/249/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia w B...
2005-12-19 1116 Czytano:3197 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXVIII/248/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wyszkach kredytu długoterminowego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego
UCHWAŁA NR XXVIII/248/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia w B...
2005-12-19 1113 Czytano:3239 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXVIII/247/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXVIII/247/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005r.
w sprawie stawek podatku od ...
2005-12-19 1101 Czytano:3100 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXVIII/246/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXVIII/246/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia stawe...
2005-12-19 1057 Czytano:3166 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXVIII/245/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXVIII/245/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu dostarc...
2005-12-19 1050 Czytano:2879 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXVIII/244/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
UCHWAŁA NR XXVIII/244/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulami...
2005-12-19 1039 Czytano:3131 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXVIII/243/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych...
UCHWAŁA NR XXVIII/243/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2005-12-19 0950 Czytano:3068 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXVIII/242/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów
UCHWAŁA NR XXVIII/242/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia tygodnio...
2005-12-19 0947 Czytano:3147 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXVII/241/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVII/241/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie zmian w bud...
2005-12-19 0937 Czytano:3085 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXVII/240/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 października 2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
UCHWAŁA NR XXVII/240/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie programu wsp...
2005-12-19 0932 Czytano:3059 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXVII/239/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotowania szkół publicznych...
UCHWAŁA NR XXVII/239/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 października 2005 r.
zmieniająca uchwałę...
2005-12-19 0925 Czytano:3153 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXVII/238/05 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXVII/238/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie zmian w Stat...
2005-12-19 0921 Czytano:3294 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXVI/237/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXVI/237/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2005-10-05 1027 Czytano:3342 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXVI/236/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego
UCHWAŁA NR XXVI/236/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia w ...
2005-10-05 1019 Czytano:3423 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXVI/235/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
UCHWAŁA NR XXVI/235/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2005 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2005-10-05 1013 Czytano:3428 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXVI/234/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2005 r. sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXVI/234/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie zmian w Studium U...
2005-10-05 1010 Czytano:3431 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXVI/233/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2005 r. w sprawie sieci szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXVI/233/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie sieci szkół po...
2005-10-05 1005 Czytano:3378 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXVI/232/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
UCHWAŁA NR XXVI/232/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie rozpatrzenia skar...
2005-10-05 1000 Czytano:3382 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXV/231/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 sierpnia 2005 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXV/231/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2005-08-24 1131 Czytano:3149 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXV/230/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 sierpnia 2005 r.w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/230/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie realizacji moderni...
2005-08-24 1126 Czytano:3183 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXV/229/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
UCHWAŁA NR XXV/229/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie ustalenia opłaty a...
2005-08-24 1122 Czytano:3174 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXV/228/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
UCHWAŁA NR XXV/228/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie wartości punktu i...
2005-08-24 1119 Czytano:3034 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXV/227/05 RADY GMINY WYSZKIz dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
UCHWAŁA NR XXV/227/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie szczegółowych zas...
2005-08-24 1108 Czytano:3236 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXV/226/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/226/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmian w Statucie M...
2005-08-24 1048 Czytano:3316 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXIV/225/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 czerwca 2005 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
UCHWAŁA NR XXIV/225/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 czerwca 2005 r.
w sprawie wniesienia skargi do...
2005-08-24 1042 Czytano:3084 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXIV/224/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004-2013.
UCHWAŁA NR XXIV/224/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w Planie Rozwo...
2005-08-24 1032 Czytano:3164 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXIV/223/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki.
UCHWAŁA NR XXIV/223/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu ...
2005-08-24 1028 Czytano:3266 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXIV/222/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
UCHWAŁA NR XXIV/222/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia statutu Z...
2005-08-24 1021 Czytano:3194 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXIV/221/05 RADY GMINY WYSZKI 5 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2005 r.
UCHWAŁA NR XXIV/221/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 czerwca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2005-08-24 1013 Czytano:3195 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXIII/220/05 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 29 marca 2005 r.
UCHWAŁA NR XXIII/220/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wniesienia skargi...
2005-05-18 1242 Czytano:3375 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXIII/219/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki.
UCHWAŁA NR XXIII/219/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w Statucie ...
2005-05-18 1238 Czytano:3277 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXIII/218/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXIII/218/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2005-05-18 1232 Czytano:3174 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXIII/217/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach
UCHWAŁA NR XXIII/217/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie likwidacji Szkoł...
2005-05-18 1230 Czytano:3528 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXII/216/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
UCHWAŁA NR XXII/216/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolut...
2005-05-18 1227 Czytano:3512 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXIII/215/05 w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II
UCHWAŁA NR XXIII/215/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie wzniesienia pomni...
2005-05-18 1222 Czytano:3328 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXII/214/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
UCHWAŁA NR XXII/214/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2005-05-18 1218 Czytano:3341 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXII/213/05 w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/213/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia i określe...
2005-05-18 1214 Czytano:2892 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXII/212/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/212/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania...
2005-05-18 1204 Czytano:3202 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXI/211/05 w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
UCHWAŁA NR XXI/211/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia statutu Zw...
2005-03-10 1329 Czytano:3398 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXI/210/05 sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
UCHWAŁA NR XXI/210/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie utworzenia Związku K...
2005-03-10 1328 Czytano:3430 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXI/209/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach
UCHWAŁA NR XXI/209/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2005-03-10 1326 Czytano:3533 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXI/208/05 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r
UCHWAŁA NR XXI/208/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w Gminnym Progr...
2005-03-10 1325 Czytano:2986 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XXI/207/05 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłat
UCHWAŁA NR XXI/207/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na d...
2005-03-10 1322 Czytano:3048 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XXI/206/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005
UCHWAŁA NR XXI/206/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2005-03-10 1320 Czytano:2825 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XXI/205/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
UCHWAŁA NR XXI/205/05
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu ...
2005-03-10 1315 Czytano:2935 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXIX/261/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XXIX/260/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/259/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/258/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/257/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XIX/256/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/255/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety
» UCHWAŁA NR XXIX/254/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 30 grudnia 2005 r.
» UCHWAŁA NR XXIX/253/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
» UCHWAŁA NR XXIX/252/05 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<