A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2006 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2006 rok': 60
1  UCHWAŁA NR III/22/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2007 rok
UCHWAŁA NR III/22/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2007-03-16 1617 Czytano:4211 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR III/21/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2007 rok
UCHWAŁA NR III/21/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2007-03-16 1615 Czytano:4077 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR III/20/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok
UCHWAŁA NR III/20/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2007-03-16 1612 Czytano:4022 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR III/19/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
UCHWAŁA NR III/19/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2007-03-16 1610 Czytano:3978 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR III/18/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok
UCHWAŁA NR III/18/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie planu pracy Rady Gmin...
2007-03-16 1607 Czytano:4204 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR III/17/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
UCHWAŁA NR III/17/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zaciągnięcia kredyt...
2007-03-16 1606 Czytano:4099 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR III/16/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
UCHWAŁA NR III/16/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2007-03-16 1603 Czytano:4134 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR III/15/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
UCHWAŁA NR III/15/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
uchylająca uchwałę w sprawie...
2007-03-16 1600 Czytano:3948 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR III/14/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw
UCHWAŁA NR III/14/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu...
2007-03-16 1559 Czytano:4092 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR III/13/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007-2011
UCHWAŁA NR III/13/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia “Wi...
2007-03-16 1556 Czytano:3998 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR III/12/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
UCHWAŁA NR III/12/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego P...
2007-03-16 1547 Czytano:2959 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR II/11/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
UCHWAŁA NR II/11/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawic...
2007-03-16 1540 Czytano:2987 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR II/10/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
UCHWAŁA NR II/10/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zarządzenia wyborów d...
2007-03-16 1538 Czytano:2996 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR II/9/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
UCHWAŁA NR II/9/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Kultu...
2007-03-16 1537 Czytano:2975 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
UCHWAŁA NR II/8/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Rolni...
2007-03-16 1535 Czytano:3011 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
UCHWAŁA NR II/7/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Budż...
2007-03-16 1534 Czytano:3040 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR II/6/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Rewiz...
2007-03-16 1532 Czytano:3006 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR II/5/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
UCHWAŁA NR II/5/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie o...
2007-03-16 1531 Czytano:2950 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR II/4/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR II/4/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie diet radnych Rady Gminy...
2007-03-16 1529 Czytano:3211 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR II/3/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR II/3/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia ...
2007-03-16 1524 Czytano:3085 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR I/2/06 RADY GMINY WYSZKI 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR I/2/06
RADY GMINY WYSZKI
24 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących ...
2007-03-16 1520 Czytano:2997 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR I/1/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR I/1/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczące...
2007-03-16 1518 Czytano:2937 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXXIV/300/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/300/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmian w bud...
2007-02-19 1521 Czytano:3155 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXXIV/299/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIV/299/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie ustalenia pr...
2007-02-19 1518 Czytano:3115 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXXIV/298/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
UCHWAŁA NR XXXIV/298/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie przedłużen...
2007-02-19 1516 Czytano:3130 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXXIV/297/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
UCHWAŁA NR XXXIV/297/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie programu wsp...
2007-02-19 1503 Czytano:3113 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXXIV/296/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przejęcia na własność samochodu marki Mazda
UCHWAŁA NR XXXIV/296/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie przejęcia n...
2007-02-19 1345 Czytano:3207 razy » Przeczytaj artykuł
28  CHWAŁA NR XXXIV/295/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach
UCHWAŁA NR XXXIV/295/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmian w siec...
2007-02-19 1343 Czytano:3031 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXXIV/294/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
UCHWAŁA NR XXXIV/294/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie ustalenia re...
2007-02-19 1340 Czytano:3039 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXXIII/293/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR XXXIII/293/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 roku
w sprawie zaliczenia d...
2006-10-10 1513 Czytano:3273 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXXIII/292/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz z przebiegu wykonania planu
UCHWAŁA NR XXXIII/292/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zakresu i formy...
2006-10-10 1508 Czytano:3184 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXXIII/291/06 RADY GMINY WYSZKI z dn ia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIII/291/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie utworzenia i ok...
2006-10-10 1501 Czytano:3353 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXXIII/290/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
UCHWAŁA NR XXXIII/290/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zaciągnięcia ...
2006-10-10 1456 Czytano:3131 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXXIII/289/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
UCHWAŁA NR XXXIII/289/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zmian w budżec...
2006-10-10 1451 Czytano:3284 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXXIII/288/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą „Wieści Gminne”
UCHWAŁA NR XXXIII/288/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie wydawania biule...
2006-10-10 1439 Czytano:3175 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXXIII/286/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
UCHWAŁA NR XXXIII/286/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie utworzenia Zwi...
2006-10-10 1430 Czytano:3132 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXXIII/285/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych
UCHWAŁA NR XXXIII/285/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zasad korzystan...
2006-10-10 1427 Czytano:2983 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXXIII/284/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXXIII/284/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zmian w Statuci...
2006-10-10 1423 Czytano:3225 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXXIII/283/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXXIII/283/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zmian w Statuc...
2006-10-10 1421 Czytano:3110 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXXIII/282/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Zalewska
UCHWAŁA NR XXXIII/282/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w ...
2006-10-10 1418 Czytano:3153 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXXIII/281/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Wodzki
UCHWAŁA NR XXXIII/281/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w ...
2006-10-10 1416 Czytano:3079 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIII/280/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie zmian w Statuci...
2006-10-10 1412 Czytano:3100 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXXII/279/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne p.n. Zakup maszyn do robót utrzymaniowych dróg
UCHWAŁA NR XXXII/279/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zaciągnięcia kre...
2006-07-17 1501 Czytano:3180 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXXII/278/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r
UCHWAŁA NR XXXII/278/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2006-07-17 1449 Czytano:3223 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXXII/277/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
UCHWAŁA NR XXXII/277/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowych za...
2006-07-17 1445 Czytano:2947 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXXII/276/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXII/276/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie Statutu Urzędu Gm...
2006-07-17 1436 Czytano:3012 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXXII/275/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXII/275/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu nada...
2006-07-17 1432 Czytano:3274 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXXII/274/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu flagi Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXII/274/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia projekt...
2006-07-17 1427 Czytano:3134 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXXII/273/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXII/273/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia projekt...
2006-07-17 1423 Czytano:3057 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXXII/272/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wniosku Komisji Doraźnej w kwestii uwag i sugestii odnoszących się do przedstawionego projektu herbu i flagi Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXII/272/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie wniosku Komisji Do...
2006-07-17 1417 Czytano:2819 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXXI/271/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
UCHWAŁA NR XXXI/271/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie zaciągnięcia kre...
2006-07-17 1410 Czytano:2910 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXXI/270/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.20 kwietnia 2006 r.
UCHWAŁA NR XXXI/270/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2006-07-17 1406 Czytano:2895 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXXI/269/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
UCHWAŁA NR XXXI/269/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolut...
2006-07-17 1337 Czytano:2732 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXXI/268/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXI/268/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzyma...
2006-07-17 1334 Czytano:2733 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XXX/267/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
UCHWAŁA NR XXX/267/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 3 marca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2006-04-07 1303 Czytano:2920 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XXX/266/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
UCHWAŁA NR XXX/266/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2006-04-07 1300 Czytano:3274 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XXX/265/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, ...
Treść uchwały w złączeniu (plik w formacie PDF)...
2006-04-07 1256 Czytano:2649 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XXX/264/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do projektu herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXX/264/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Dora...
2006-04-07 1248 Czytano:2849 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XXX/263/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR XXX/263/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Komis...
2006-04-07 1244 Czytano:2964 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XXX/262/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wyszki do Stowarzyszenia „Centrum Promocji Podlasia”
UCHWAŁA NR XXX/262/06
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Wy...
2006-04-07 1238 Czytano:2706 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR III/22/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2007 rok
» UCHWAŁA NR III/21/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2007 rok
» UCHWAŁA NR III/20/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok
» UCHWAŁA NR III/19/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
» UCHWAŁA NR III/18/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok
» UCHWAŁA NR III/17/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
» UCHWAŁA NR III/16/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
» UCHWAŁA NR III/15/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
» UCHWAŁA NR III/14/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw
» UCHWAŁA NR III/13/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007-2011
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<