A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2011 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2011 rok': 75
1  Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok
Uchwała Nr X/98/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1026 Czytano:3251 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2012 rok
Uchwała Nr X/97/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1025 Czytano:3235 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok
Uchwała Nr X/96/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1024 Czytano:3236 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Uchwała Nr X/95/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pra...
2012-01-18 1022 Czytano:3338 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2012 rok
Uchwała Nr X/94/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gminy ...
2012-01-18 1020 Czytano:3123 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.
Uchwała Nr X/93/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej...
2012-01-18 1018 Czytano:3261 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.
Uchwała Nr X/92/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gmi...
2012-01-18 0956 Czytano:3236 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018.
Uchwała Nr X/91/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2012-01-18 0952 Czytano:3260 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr X/90/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2012-01-18 0948 Czytano:3284 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/47/11 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr X/89/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniajaca uchwałę Nr VI/47/11...
2012-01-18 0947 Czytano:3271 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
Uchwała Nr X/88/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2012-01-18 0941 Czytano:2469 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Programie współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi...
Uchwała Nr X/87/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Programie wsp...
2012-01-18 0939 Czytano:2410 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr X/86/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Uchwała Nr X/86/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Pro...
2012-01-18 0932 Czytano:2384 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
Uchwała Nr X/85/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2012-01-18 0930 Czytano:2407 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr IX/84/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018
Uchwała Nr IX/84/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2011-12-05 1503 Czytano:2910 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr IX/83/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr IX/83/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2011-12-05 1459 Czytano:2899 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr IX/82/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/48/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr IX/82/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/4...
2011-12-05 1457 Czytano:2838 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr IX/81/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/45/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr IX/81/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/4...
2011-12-05 1456 Czytano:3238 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr IX/80/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie okreslenia wysokośc...
2011-12-05 1454 Czytano:2794 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr IX/79/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od ni...
2011-12-05 1450 Czytano:2483 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr IX/78/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr IX/78/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów ...
2011-12-05 1442 Czytano:2554 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr IX/77/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr IX/77/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie Programu współprac...
2011-12-05 1439 Czytano:2587 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
Uchwała Nr IX/76/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2011-12-05 1432 Czytano:2480 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Uchwała Nr IX/75/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-12-05 1430 Czytano:2448 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawi...
2011-10-04 1555 Czytano:2543 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gmi...
2011-10-04 1553 Czytano:2630 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2011-10-04 1545 Czytano:2477 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr VIII/71/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011 r. uchylajaca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
Uchwała Nr VIII/71/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 8 września 2011 r.
uchylajaca uchwałę w spraw...
2011-10-04 1544 Czytano:2796 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie określenia warunkó...
2011-10-04 1543 Czytano:2854 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gmi...
2011-10-04 1537 Czytano:2432 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nad...
2011-10-04 1531 Czytano:2627 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VIII/67/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
UCHWAŁA NR VIII/67/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie maksymalnej wysokoś...
2011-10-04 1529 Czytano:2546 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
UCHWAŁA NR VIII/66/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości...
2011-10-04 1528 Czytano:2835 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości...
2011-10-04 1527 Czytano:2417 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-10-04 1525 Czytano:2400 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy
UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-10-04 1524 Czytano:2380 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego Gminy Wyszki nieruchomości
UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2011-10-04 1522 Czytano:2337 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie powołania Skarbnika...
2011-10-04 1517 Czytano:2803 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR VIII/59/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nadania tytułu 'Honorowego Obywatela Gminy Wyszki'
UCHWAŁA NR VIII/59/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie nadania tytułu 'Hon...
2011-10-04 1455 Czytano:2397 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych
UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie s...
2011-10-04 1450 Czytano:2442 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA NR VII/57/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie u...
2011-10-04 1449 Czytano:2556 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy ...
2011-10-04 1443 Czytano:2463 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR VI/55/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa
UCHWAŁA NR VI/55/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1435 Czytano:2532 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR VI/54/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR VI/54/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1434 Czytano:2307 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR VI/53/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectwa Niewino Kamieńskie
UCHWAŁA NR VI/53/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów d...
2011-10-04 1433 Czytano:2319 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR VI/52/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
UCHWAŁA NR VI/52/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie u...
2011-10-04 1432 Czytano:2446 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR VI/51/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania imienia księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego Szkole Podstawowej w Topczewie
UCHWAŁA NR VI/51/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania imienia księdz...
2011-10-04 1429 Czytano:2426 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR VI/50/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1424 Czytano:2450 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2011-10-04 1414 Czytano:2167 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1409 Czytano:2213 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1408 Czytano:2375 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1404 Czytano:2501 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2011-10-04 1401 Czytano:2284 razy » Przeczytaj artykuł
54  CHWAŁA NR VI/44/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy użyczenia świetlicy
UCHWAŁA NR VI/44/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2011-10-04 1359 Czytano:2372 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2011-10-04 1357 Czytano:1995 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nie...
2011-10-04 1356 Czytano:2237 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z udziałem w gruntach
UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nab...
2011-10-04 1355 Czytano:2203 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nab...
2011-10-04 1354 Czytano:2166 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium...
2011-10-04 1353 Czytano:2240 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda...
2011-10-04 1351 Czytano:1957 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR VI/37/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego
UCHWAŁA NR VI/37/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie przekazania do prowadze...
2011-10-04 1348 Czytano:2067 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
UCHWAŁA NR V/36/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyd...
2011-10-04 1346 Czytano:2396 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR V/35/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011 - 2018.
UCHWAŁA NR V/35/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2011-10-04 1341 Czytano:2174 razy » Przeczytaj artykuł
64  >UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2011-10-04 1339 Czytano:2177 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR V/33/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
UCHWAŁA NR V/33/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finan...
2011-10-04 1333 Czytano:2158 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR V/32/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Niewino Kamieńskie i nadania mu Statutu
UCHWAŁA NR V/32/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Ni...
2011-10-04 1257 Czytano:2053 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Falkach
UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Pods...
2011-10-04 1254 Czytano:2364 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoły...
2011-10-04 1252 Czytano:2159 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR V/29/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
UCHWAŁA NR V/29/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro...
2011-10-04 1245 Czytano:2607 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018
UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej ...
2011-10-04 1236 Czytano:2112 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2011
UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gmin...
2011-10-04 1233 Czytano:2092 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięc...
2011-10-04 1222 Czytano:2161 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyod...
2011-10-04 1211 Czytano:2317 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za z...
2011-10-04 1209 Czytano:2191 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu mienia komunalnego l
UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na naby...
2011-10-04 1207 Czytano:2529 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2012 rok
» Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2012 rok
» Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok
» Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
» Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2012 rok
» Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.
» Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.
» Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2011-2018.
» Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
» Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/47/11 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<