A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2012 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2012 rok': 106
1  UCHWAŁA NR XVII/203/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/203/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2013-01-07 1400 Czytano:3035 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVII/202/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/202/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2013-01-07 1358 Czytano:3108 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XVII/201/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/201/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2013-01-07 1357 Czytano:3108 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XVII/200/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/200/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2013-01-07 1355 Czytano:3035 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XVII/199/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/199/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gm...
2013-01-07 1352 Czytano:3126 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XVII/198/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013 - 2024
UCHWAŁA NR XVII/198/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wielolet...
2013-01-07 1350 Czytano:3057 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XVII/197/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2013 r.
UCHWAŁA NR XVII/197/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu...
2013-01-07 1348 Czytano:3015 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XVII/196/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2023
UCHWAŁA NR XVII/196/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Progno...
2013-01-07 1346 Czytano:3114 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVII/195/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XVII/195/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2013-01-07 1344 Czytano:3062 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVII/194/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/173/12 w sprawie pomocy finansowej
UCHWAŁA NR XVII/194/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVI...
2013-01-07 1342 Czytano:3162 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XVII/193/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/123/12 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XVII/193/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV...
2013-01-07 1341 Czytano:2214 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XVII/192/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
UCHWAŁA NR XVII/192/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotli...
2013-01-07 1340 Czytano:2357 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XVII/191/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
UCHWAŁA NR XVII/191/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustal...
2013-01-07 1338 Czytano:2437 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XVII/190/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
UCHWAŁA NR XVII/190/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzoru d...
2013-01-07 1336 Czytano:2318 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XVII/189/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów
UCHWAŁA NR XVII/189/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego spo...
2013-01-07 1334 Czytano:2283 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XVII/188/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
UCHWAŁA NR XVII/188/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w Regulaminie...
2013-01-07 1333 Czytano:2401 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XVII/187/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku
UCHWAŁA NR XVII/187/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
uchylająca uchwałę w spraw...
2013-01-07 1332 Czytano:2257 razy » Przeczytaj artykuł
18  CHWAŁA NR XVII/186/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
UCHWAŁA NR XVII/186/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia przysta...
2013-01-07 1330 Czytano:2359 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XVII/185/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
UCHWAŁA NR XVII/185/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletnim...
2013-01-07 1328 Czytano:2382 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XVII/184/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
UCHWAŁA NR XVII/184/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia zasad w...
2013-01-07 1322 Czytano:2390 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XVII/183/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe....
UCHWAŁA NR XVII/183/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na...
2013-01-07 1321 Czytano:2254 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XVII/182/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XVII/182/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2013-01-07 1318 Czytano:2178 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XVII/181/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2013-2020
UCHWAŁA NR XVII/181/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Strategi...
2013-01-07 1316 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XVII/180/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
UCHWAŁA NR XVII/180/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego...
2013-01-07 1308 Czytano:2218 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XVI/179/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury
UCHWAŁA NR XVI/179/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie zamiaru połączenia ...
2012-12-19 1519 Czytano:2767 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XVI/178/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XVI/178/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2012-12-19 1517 Czytano:2334 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XVI/177/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach
UCHWAŁA NR XVI/177/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2012-12-19 1516 Czytano:2291 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XVI/176/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2023
UCHWAŁA NR XVI/176/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy...
2012-12-19 1514 Czytano:2438 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XVI/175/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XVI/175/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2012-12-19 1513 Czytano:2327 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XVI/174/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/105/12 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XVI/174/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/10...
2012-12-19 1511 Czytano:2238 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XVI/173/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XVI/173/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie pomocy finansowej Pow...
2012-12-19 1510 Czytano:2311 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XVI/172/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa
UCHWAŁA NR XVI/172/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2012-12-19 1508 Czytano:2325 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XVI/171/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność
UCHWAŁA NR XVI/171/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
uchylająca uchwałę w sprawie...
2012-12-19 1506 Czytano:2237 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XVI/170/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR XVI/170/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzorów f...
2012-12-19 1503 Czytano:2368 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XVI/169/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVI/169/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania...
2012-12-19 1501 Czytano:2515 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XVI/168/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XVI/168/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośr...
2012-12-19 1447 Czytano:2369 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XVI/167/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVI/167/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie Statutu Gminy Wyszki ...
2012-12-19 1442 Czytano:2281 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA XV/166/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA XV/166/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przedłużenia obo...
2012-11-14 1106 Czytano:2476 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA XV/165/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA XV/165/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2012-11-14 1104 Czytano:2419 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA XV/164/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA XV/164/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia wzoró...
2012-11-14 1101 Czytano:2555 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA XV/163/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
UCHWAŁA XV/163/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zwolnień w podatk...
2012-11-14 1100 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA XV/162/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
UCHWAŁA XV/162/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny sk...
2012-11-14 1059 Czytano:2630 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA XV/161/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA XV/161/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2012-11-14 1057 Czytano:2292 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA XV/161/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA XV/161/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2012-11-14 1056 Czytano:2369 razy » Przeczytaj artykuł
45  CHWAŁA XV/160/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
UCHWAŁA XV/160/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2012-11-14 1052 Czytano:2240 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA XV/159/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
UCHWAŁA XV/159/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia 'Wielol...
2012-11-14 1051 Czytano:2256 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA XV/158/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
UCHWAŁA XV/158/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminneg...
2012-11-14 1049 Czytano:2269 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA XV/157/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości
UCHWAŁA XV/157/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zasad zwrotu wydat...
2012-11-14 1047 Czytano:2367 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA XV/156/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
UCHWAŁA XV/156/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie szczegółowych wa...
2012-11-14 1033 Czytano:1928 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA XV/155/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu
UCHWAŁA XV/155/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia warunk...
2012-11-14 1029 Czytano:2197 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA XV/154/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA XV/154/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Program...
2012-11-14 1021 Czytano:2063 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XV/153/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XV/153/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia sk...
2012-11-14 1018 Czytano:2194 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XIV/152/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego naucz
UCHWAŁA NR XIV/152/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie jednolitego tekstu...
2012-11-14 1003 Czytano:2088 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XIV/151/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość przyznawania nauczycielom
UCHWAŁA NR XIV/151/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie jednolitego tekstu...
2012-11-14 1000 Czytano:1857 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XIV/150/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego
UCHWAŁA NR XIV/150/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie jednolitego tekstu...
2012-11-14 0958 Czytano:2148 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XIV/149/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Niewino Stare
UCHWAŁA NR XIV/149/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2012-11-14 0954 Czytano:1853 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XIV/148/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Górskie
UCHWAŁA NR XIV/148/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2012-11-14 0953 Czytano:1813 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XIV/147/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2023
UCHWAŁA NR XIV/147/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Progn...
2012-09-21 1114 Czytano:2156 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XIV/146/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XIV/146/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2012-09-21 1112 Czytano:1963 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA XIV/145/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
UCHWAŁA XIV/145/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji po...
2012-09-21 1111 Czytano:2212 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XIV/144/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/123/12 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XIV/144/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI...
2012-09-21 1109 Czytano:1939 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XIV/143/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach
UCHWAŁA NR XIV/143/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Z...
2012-09-21 1107 Czytano:2160 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XIV/142/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIV/142/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie Statutu Urzędu Gm...
2012-09-21 1052 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XIV/141/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
UCHWAŁA NR XIV/141/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Wy...
2012-09-21 1046 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XIV/140/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego
UCHWAŁA NR XIV/140/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie trybu udzielania i...
2012-09-21 1042 Czytano:2144 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XIV/139/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
UCHWAŁA NR XIV/139/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2012-09-21 1036 Czytano:2307 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XIV/138/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA NR XIV/138/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2012-09-21 1018 Czytano:1928 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XIV/137/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie lokalizacji siłowni wiatrowych
UCHWAŁA NR XIV/137/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2012-09-21 1015 Czytano:1963 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XIV/136/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali
UCHWAŁA NR XIV/136/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2012-09-21 1014 Czytano:2068 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XIV/135/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIV/135/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2012-09-21 1012 Czytano:1896 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA XIV/134/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
UCHWAŁA XIV/134/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2012-09-21 1011 Czytano:2115 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XIV/133/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIV/133/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2012-09-21 1010 Czytano:2058 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA XIII/132/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu 'Honorowego Obywatela Gminy Wyszki'
UCHWAŁA XIII/132/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania tytułu 'Honor...
2012-06-22 0845 Czytano:2596 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA XIII/131/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
UCHWAŁA XIII/131/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2012-06-22 0843 Czytano:2484 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA XIII/130/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA XIII/130/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy...
2012-06-22 0840 Czytano:2464 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA XIII/129/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie Regulaminu udzielania ...
2012-06-22 0837 Czytano:2344 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA XIII/128/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
UCHWAŁA XIII/128/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie sieci prowadzonych prz...
2012-06-22 0835 Czytano:2083 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA XIII/127/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki oraz określenia granic ich obwodów
UCHWAŁA XIII/127/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia sieci public...
2012-06-22 0834 Czytano:2024 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA XIII/126/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. sprawie nadania imienia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Szkole Podstawowej w Strabli
UCHWAŁA XIII/126/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
sprawie nadania imienia Prezyden...
2012-06-22 0832 Czytano:1986 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XIII/125/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019
UCHWAŁA NR XIII/125/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2012-06-22 0822 Czytano:2328 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XIII/124/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XIII/124/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2012-06-22 0820 Czytano:1917 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XIII/123/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XIII/123/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie pomocy finansowej P...
2012-06-22 0819 Czytano:1866 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA XIII/122/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2011
UCHWAŁA XIII/122/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutoriu...
2012-06-22 0817 Czytano:2034 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA XIII/121/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
UCHWAŁA XIII/121/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozd...
2012-06-22 0816 Czytano:1974 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA XIII/120/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki
UCHWAŁA XIII/120/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do zmia...
2012-06-22 0816 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA XIII/119/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie lokalizacji siłowni wiatrowych
UCHWAŁA XIII/119/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsul...
2012-06-22 0814 Czytano:2218 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA XIII/118/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania prowadzenia zadania z zakresu oświaty
UCHWAŁA XIII/118/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2012-06-22 0813 Czytano:1992 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XIII/117/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części pomieszczenia
UCHWAŁA NR XIII/117/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na...
2012-06-22 0811 Czytano:1945 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XII/116/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.
UCHWAŁA NR XII/116/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Progno...
2012-06-22 0807 Czytano:2099 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XII/115/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XII/115/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2012-06-22 0806 Czytano:2135 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XII/114/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom
UCHWAŁA NR XII/114/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania i ...
2012-06-22 0804 Czytano:2173 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA XII/113/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA XII/113/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w Statucie Młod...
2012-06-22 0802 Czytano:2178 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA XII/112/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość stanowiącą mienie komunalne
UCHWAŁA XII/112/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2012-06-22 0800 Czytano:2192 razy » Przeczytaj artykuł
94  CHWAŁA NR XII/111/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 472 we wsi Mulawicze
UCHWAŁA NR XII/111/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie pozbawienia kategor...
2012-06-22 0758 Czytano:2144 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XI/110/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury
UCHWAŁA NR XI/110/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie zamiaru połączenia Gmi...
2012-03-28 1042 Czytano:3743 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XI/109/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019
UCHWAŁA NR XI/109/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi...
2012-03-28 1037 Czytano:2231 razy » Przeczytaj artykuł
97  CHWAŁA NR XI/108/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XI/108/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy ...
2012-03-28 1036 Czytano:2027 razy » Przeczytaj artykuł
98  CHWAŁA NR XI/107/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
UCHWAŁA NR XI/107/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie o...
2012-03-28 1034 Czytano:2022 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XI/106/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XI/106/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiat...
2012-03-28 1033 Czytano:2017 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XI/105/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XI/105/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiat...
2012-03-28 1031 Czytano:1908 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XI/104/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
UCHWAŁA NR XI/104/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na ...
2012-03-28 1030 Czytano:2154 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XI/103/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą mienie komunalne
UCHWAŁA NR XI/103/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawa...
2012-03-28 1029 Czytano:2263 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XI/102/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowegow trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony, stanowiącego mienie komunalne
UCHWAŁA NR XI/102/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyna...
2012-03-28 1028 Czytano:2068 razy » Przeczytaj artykuł
104  CHWAŁA NR XI/101/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprwie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
UCHWAŁA NR XI/101/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprwie obniżenia wysokości wsk...
2012-03-28 1019 Czytano:2085 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XI/100/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia oddziałów przedszkolnych
UCHWAŁA NR XI/100/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za świ...
2012-03-28 1018 Czytano:2078 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XI/99/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
UCHWAŁA NR XI/99/12
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu opiek...
2012-03-28 1015 Czytano:2015 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XVII/203/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2013 rok
» UCHWAŁA NR XVII/202/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2013 rok
» UCHWAŁA NR XVII/201/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok
» UCHWAŁA NR XVII/200/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
» UCHWAŁA NR XVII/199/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2013 rok
» UCHWAŁA NR XVII/198/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2013 - 2024
» UCHWAŁA NR XVII/197/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2013 r.
» UCHWAŁA NR XVII/196/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2023
» UCHWAŁA NR XVII/195/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
» UCHWAŁA NR XVII/194/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/173/12 w sprawie pomocy finansowej
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<