A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Konsultacje
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 95/4 w miejscowości Mulawicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/2 w miejscowości Stacewicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/7 w miejscowości Stacewicze
» Obw. o zgromadzeniu akt na budowę inf. turystyczno-rekreacyjnej w m. Strabla-Łyse
Ilość wiadomości z działu 'Konsultacje': 39
1  Konsultacje dotyczące projektu Strategii Terytorialnej Południowo-Wschodniego Podlasia.
Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących pr...
2024-01-18 0954 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
2  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku
Treść ogłoszenia oraz projekt uchwały w załączeniu....
2023-12-07 1409 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
3  Konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXV/392/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kon...
2023-06-20 1501 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
4  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ...
2022-12-01 1322 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
5  Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
Treść zarządzenia i projektu uchwały w załączeniu....
2022-09-22 1059 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
6  Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
Projekt uchwały oraz uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji w załączeniu....
2022-07-07 1335 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
7  Konsultacje w sprawie Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia
Szanowni Państwo,
Obecnie trwają prace nad Strategią Terytorialną Partnerstwa Południowo-Wscho...
2022-05-12 1458 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
8  Konsultacje w sprawie projektów uchwał związanych z realizacją ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekty uchwał w załączeniu....
2022-01-11 1041 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
9  Konsultacje - zmiana Statutu MRG
W załączeniu....
2022-01-03 1458 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
10  Konsultacje - Program ochrony bezdomnych zwierząt
W załączeniu....
2022-01-03 1456 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
11  Konsultacje - Projekt uchwały nadanie nazwy drodze wewnętrznej w Wyszkach
Projekt uchwały wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot...
2021-09-27 0946 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
12  Konsultacje - projekt uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami
Treść zarządzenia w załączeniu....
2021-08-24 1425 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
13  ZARZĄDZENIE NR 285/21 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu
ZARZĄDZENIE NR 285/21
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia k...
2021-01-15 1529 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi ...
Treść zarządzenia wraz z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021r. w załą...
2020-09-29 1232 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
15  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku
ZARZĄDZENIE NR 143/20
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia k...
2020-01-21 0758 Czytano:1909 razy » Przeczytaj artykuł
16  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku
ZARZĄDZENIE NR 123/19
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia ...
2019-12-03 0854 Czytano:1926 razy » Przeczytaj artykuł
17  Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2020 rok
Ogłoszenie konsultacji oraz projekt uchwały w złączeniu....
2019-10-09 1312 Czytano:1958 razy » Przeczytaj artykuł
18  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki
ZARZĄDZENIE NR 49/19
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kon...
2019-04-08 0820 Czytano:2400 razy » Przeczytaj artykuł
19  Konsultacje w sprawie zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa Wodźki
ZARZĄDZENIE NR 44/19
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania proje...
2019-04-02 1102 Czytano:2148 razy » Przeczytaj artykuł
20  Program ochrony bezdomnych zwierząt
ZARZĄDZENIE NR 11/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kons...
2018-12-11 0908 Czytano:2538 razy » Przeczytaj artykuł
21  Konsultacje społeczne dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszki w Gminie Wyszki - zmiana studium
O projekcie

Gmina Wyszki przystąpiła do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w p...
2018-10-16 1515 Czytano:2494 razy » Przeczytaj artykuł
22  Konsultacje dotyczącye Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
ZARZĄDZENIE NR 503/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzen...
2018-10-11 0942 Czytano:2361 razy » Przeczytaj artykuł
23  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych
ZARZĄDZENIE NR 505/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzen...
2018-10-09 1433 Czytano:2235 razy » Przeczytaj artykuł
24  Konsultacje społeczne w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/321/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia ko...
2018-10-05 1418 Czytano:2113 razy » Przeczytaj artykuł
25  Konsultacje społeczne dotyczącye projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XXIV/315/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przepro...
2018-08-06 1415 Czytano:2129 razy » Przeczytaj artykuł
26  ZARZĄDZENIE NR 427/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał związanych z wejściem w życie ustawy
ZARZĄDZENIE NR 427/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kons...
2018-02-02 1216 Czytano:2434 razy » Przeczytaj artykuł
27  ZARZĄDZENIE NR 429/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, usta
ZARZĄDZENIE NR 429/18
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kons...
2018-02-02 1211 Czytano:2653 razy » Przeczytaj artykuł
28  ZARZĄDZENIE NR 322/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do przedszkoli i szkół
ZARZĄDZENIE NR 322/17
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie konsultacji społeczn...
2017-03-02 1423 Czytano:3108 razy » Przeczytaj artykuł
29  Konsultacje projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wyszki
Zarządzenie w sprawie konsultacji i projekt uchwały w załączeniu....
2016-11-30 1315 Czytano:2901 razy » Przeczytaj artykuł
30  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
ZARZĄDZENIE NR 277/16
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia ...
2016-11-17 1408 Czytano:2952 razy » Przeczytaj artykuł
31  Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
ZARZĄDZENIE NR 262/16
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzen...
2016-10-04 1450 Czytano:2750 razy » Przeczytaj artykuł
32  Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół…
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały w załączeniu....
2016-05-24 1344 Czytano:2965 razy » Przeczytaj artykuł
33  Konsultacje projektów uchwał
ZARZĄDZENIE NR 219/16
WÓJTA GMINY WYSZKI
...
2016-05-06 1157 Czytano:3096 razy » Przeczytaj artykuł
34  Konsultacje społeczne w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia miejscowości Ignatki do Sołectwa Topczewo oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo
Treść uchwał w załączeniu....
2016-04-29 1315 Czytano:3332 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZARZĄDZENIE NR 169/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania
ZARZĄDZENIE NR 169/16
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia k...
2016-01-20 1659 Czytano:3350 razy » Przeczytaj artykuł
36  ZARZĄDZENIE NR 124/15 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
ZARZĄDZENIE NR 124/15
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przeprowadze...
2015-10-21 0928 Czytano:3381 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZARZĄDZENIE NR 108/15 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi
ZARZĄDZENIE NR 108/15
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia ...
2015-09-25 1449 Czytano:3423 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZARZĄDZENIE NR 97/15 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał
ZARZĄDZENIE NR 97/15
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia ko...
2015-08-21 1407 Czytano:3255 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia
UCHWAŁA NR IV/37/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsulta...
2015-04-01 1404 Czytano:3515 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Konsultacje dotyczące projektu Strategii Terytorialnej Południowo-Wschodniego Podlasia.
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku
» Konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...
» Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
» Konsultacje w sprawie Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia
» Konsultacje w sprawie projektów uchwał związanych z realizacją ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
» Konsultacje - zmiana Statutu MRG
» Konsultacje - Program ochrony bezdomnych zwierząt
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<