A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2015 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2015 rok': 71
1  UCHWAŁA NR VIII/100/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2016 rok
UCHWAŁA NR VIII/100/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu...
2016-01-21 1150 Czytano:2649 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR VIII/99/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2016 rok
UCHWAŁA NR VIII/99/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2016-01-21 1148 Czytano:2563 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR VIII/98/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok
UCHWAŁA NR VIII/98/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2016-01-21 1145 Czytano:2736 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR VIII/97/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
UCHWAŁA NR VIII/97/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2016-01-21 1144 Czytano:2481 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR VIII/96/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2016 rok
UCHWAŁA NR VIII/96/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gmi...
2016-01-21 1143 Czytano:2637 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR VIII/95/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2016
UCHWAŁA NR VIII/95/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu ...
2016-01-21 1137 Czytano:2580 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016 – 2029
Treść uchwały w załączeniu....
2016-01-21 1131 Czytano:2433 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR VIII/92/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2016-01-21 1130 Czytano:2350 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR VIII/93/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015
UCHWAŁA NR VIII/93/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2016-01-20 1756 Czytano:2478 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR VIII/91/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/15 w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów
UCHWAŁA NR VIII/91/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/48...
2016-01-20 1747 Czytano:2602 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR VIII/90/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR VIII/90/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów ...
2016-01-20 1745 Czytano:1897 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
UCHWAŁA NR VIII/89/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnień z podatku ...
2016-01-20 1741 Czytano:1909 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR VIII/88/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Stowarzyszeniu Lokalnemu 'Bona'
UCHWAŁA NR VIII/88/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zamiaru przekazania ...
2016-01-20 1739 Czytano:1892 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR VIII/87/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej aneksów do umów najmu przedłużających je na okres
UCHWAŁA NR VIII/87/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2016-01-20 1721 Czytano:1823 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR VIII/86/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata n
UCHWAŁA NR VIII/86/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2016-01-20 1719 Czytano:1859 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR VIII/85/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na cele publiczne na rzecz Gminnego Centrum Biblioteczno -
UCHWAŁA NR VIII/85/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2016-01-20 1716 Czytano:1805 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR VIII/84/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2016- 2023
UCHWAŁA NR VIII/84/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii...
2016-01-20 1713 Czytano:1862 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR VIII/83/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VIII/83/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu ...
2016-01-20 1711 Czytano:1810 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR VIII/82/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
UCHWAŁA NR VIII/82/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego ...
2016-01-20 1709 Czytano:1828 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR VII/81/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
UCHWAŁA NR VII/81/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów...
2015-11-26 1346 Czytano:2077 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR VII/79/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR VII/79/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysoko...
2015-11-26 1345 Czytano:2697 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR VII/80/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR VII/80/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie określenia stawek ...
2015-11-26 1342 Czytano:2330 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015-2029
UCHWAŁA NR VII/78/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Progno...
2015-11-26 1340 Czytano:1884 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015
UCHWAŁA NR VII/77/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2015-11-26 1337 Czytano:2016 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR VII/76/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych,
UCHWAŁA NR VII/76/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie organizacji wspóln...
2015-11-26 1336 Czytano:2128 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VII/75/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2015-11-26 1332 Czytano:1944 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR VII/74/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR VII/74/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2015-11-26 1330 Czytano:1915 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR VII/73/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR VII/73/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2015-11-26 1329 Czytano:2013 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VII/72/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki'
UCHWAŁA NR VII/72/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Planu...
2015-11-26 1321 Czytano:1766 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR VII/71/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
UCHWAŁA NR VII/71/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego...
2015-11-26 1316 Czytano:1864 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VII/70/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
UCHWAŁA NR VII/70/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego...
2015-11-26 1311 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VIII/69/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
UCHWAŁA NR VIII/69/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Program...
2015-11-26 1309 Czytano:1934 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VII/68/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół
UCHWAŁA NR VII/68/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zasad udzielania st...
2015-11-26 1302 Czytano:1850 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania ...
UCHWAŁA NR VII/67/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i ...
2015-11-26 1300 Czytano:1818 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VII/66/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VII/66/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na...
2015-11-26 1257 Czytano:1902 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VI/65/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd cz
UCHWAŁA NR VI/65/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2015-09-24 1113 Czytano:2341 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd czę
UCHWAŁA NR VI/64/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2015-09-24 1112 Czytano:2167 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015
UCHWAŁA NR VI/63/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2015-09-24 1110 Czytano:2271 razy » Przeczytaj artykuł
39  CHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach
UCHWAŁA NR VI/62/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji c...
2015-09-24 1108 Czytano:2253 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VI/61/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015-2029
Treść Uchwały w załączeniu....
2015-09-24 1105 Czytano:2146 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR VI/60/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie tekstu jednolitego u...
2015-09-24 1103 Czytano:2057 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
UCHWAŁA NR VI/59/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie tekstu jednolitego u...
2015-09-24 1101 Czytano:2002 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR VI/58/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VI/58/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie tekstu jednolitego u...
2015-09-24 1047 Czytano:2053 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR VI/57/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2015-09-24 1045 Czytano:2100 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR VI/56/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia 'Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży'
UCHWAŁA NR VI/56/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia 'Gminnego...
2015-09-24 1043 Czytano:2056 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR VI/55/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie
UCHWAŁA NR VI/55/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w...
2015-09-24 1042 Czytano:1894 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VI/54/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2015-09-24 1040 Czytano:2062 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 16 września 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA NR VI/53/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 16 września 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawi...
2015-09-24 1034 Czytano:1829 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR V/52/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
UCHWAŁA NR V/52/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium...
2015-07-10 1441 Czytano:1958 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR V/51/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
UCHWAŁA NR V/51/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozda...
2015-07-10 1439 Czytano:2038 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR V/50/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015
UCHWAŁA NR V/50/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2015-07-10 1438 Czytano:1789 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR V/49/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015-2029
Treść uchwały w załączeniu.
...
2015-07-10 1437 Czytano:1839 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR V/48/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania
UCHWAŁA NR V/48/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Bi...
2015-07-10 1436 Czytano:1847 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR V/47/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach
UCHWAŁA NR V/47/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie likwidacji jednostki bu...
2015-07-10 1435 Czytano:2564 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR V/46/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i zmiany granic Sołectwa Górskie
UCHWAŁA NR V/46/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zniesienia Sołectwa Tr...
2015-07-10 1433 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR V/45/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ter
UCHWAŁA NR V/45/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporz...
2015-07-10 1431 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR V/44/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR V/44/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nie...
2015-07-10 1430 Czytano:1571 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR V/43/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR V/43/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2015-07-10 1428 Czytano:1587 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR IV/42/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015
UCHWAŁA NR IV/42/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy ...
2015-07-10 1424 Czytano:1726 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR IV/41/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marzec 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015-2029
Treść uchwały w załączeniu.
...
2015-07-10 1422 Czytano:1735 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR IV/40/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
UCHWAŁA NR IV/40/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na ...
2015-07-10 1413 Czytano:1641 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR IV/39/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad korzystania niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
UCHWAŁA NR IV/39/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zasad korzystania niekt...
2015-07-10 1412 Czytano:2561 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR IV/38/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR IV/38/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie regulaminu określające...
2015-07-10 1408 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR IV/37/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Trzeszczkowo i przyłączenia miejscowości
UCHWAŁA NR IV/37/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsulta...
2015-07-10 1407 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR IV/36/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR IV/36/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie dopłat do taryfowych gr...
2015-07-10 1405 Czytano:1746 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR IV/35/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR IV/35/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za z...
2015-07-10 1403 Czytano:1582 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR IV/34/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
UCHWAŁA NR IV/34/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia ...
2015-07-10 1359 Czytano:1771 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR IV/33/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opie...
2015-07-10 1358 Czytano:1809 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
UCHWAŁA NR IV/32/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów b...
2015-04-30 1432 Czytano:2091 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których
UCHWAŁA NR IV/31/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów r...
2015-04-30 1142 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR IV/30/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie organizacji wspólnej ob...
2015-04-30 1140 Czytano:3175 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR VIII/100/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2016 rok
» UCHWAŁA NR VIII/99/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2016 rok
» UCHWAŁA NR VIII/98/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok
» UCHWAŁA NR VIII/97/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
» UCHWAŁA NR VIII/96/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2016 rok
» UCHWAŁA NR VIII/95/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2016
» Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016 – 2029
» UCHWAŁA NR VIII/92/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2015-2029
» UCHWAŁA NR VIII/93/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2015
» UCHWAŁA NR VIII/91/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/15 w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na pokrycie części kosztów
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<