A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2016 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja dotycząca inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych
» Petycja w sprawie akcji wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
» Postanowienie Komisarzw Wyborczego o powołaniu OKW
» Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2016 rok': 87
1  UCHWAŁA NR XIV/187/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIV/187/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2017-01-18 1401 Czytano:2621 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XIV/186/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIV/186/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2017-01-18 1357 Czytano:2567 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XIV/185/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIV/185/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2017-01-18 1356 Czytano:2462 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XIV/184/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIV/184/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2017-01-18 1355 Czytano:2424 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XIV/183/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIV/183/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gmi...
2017-01-18 1353 Czytano:2244 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XIV/182/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
UCHWAŁA NR XIV/182/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia dług...
2017-01-18 1351 Czytano:2388 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XIV/181/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2017
UCHWAŁA NR XIV/181/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu ...
2017-01-18 1349 Czytano:2295 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XIV/180/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017 – 2029
Treść uchwały w zalączeniu....
2017-01-18 1348 Czytano:2269 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XIV/179/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016
UCHWAŁA NR XIV/179/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2017-01-18 1335 Czytano:2387 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XIV/178/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2017-01-18 1333 Czytano:2366 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XIV/177/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIV/177/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2017-01-18 1327 Czytano:1805 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XIV/176/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz
UCHWAŁA NR XIV/176/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i r...
2017-01-18 1326 Czytano:1811 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XIV/175/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych
UCHWAŁA NR XIV/175/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia wysokoś...
2017-01-18 1324 Czytano:1820 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XIV/174/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
UCHWAŁA NR XIV/174/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2017-01-18 1323 Czytano:1781 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XIV/173/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIV/173/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia przebiegu ...
2017-01-18 1321 Czytano:1834 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XIV/172/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR XIV/172/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu ...
2017-01-18 1320 Czytano:1835 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XIV/171/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XIV/171/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gmi...
2017-01-18 1319 Czytano:1838 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XIV/170/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2013-2020
Treść uchwały w złączeniu...
2017-01-18 1316 Czytano:1764 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XIV/169/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020
UCHWAŁA NR XIV/169/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego...
2017-01-18 1314 Czytano:1738 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XIV/168/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIV/168/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego ...
2017-01-18 1312 Czytano:1848 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XIII/167/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2016 rok
UCHWAŁA NR XIII/167/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2016-11-21 1311 Czytano:2009 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XIII/166/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2016-11-21 1227 Czytano:1908 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XIII/165/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek org
UCHWAŁA NR XIII/165/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie organizacji wspól...
2016-11-17 1441 Czytano:2646 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XIII/164/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIII/164/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2016-11-17 1435 Czytano:1958 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XIII/163/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
UCHWAŁA NR XIII/163/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie tekstu jednolitego...
2016-11-17 1432 Czytano:1932 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XIII/162/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XIII/162/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek...
2016-11-17 1430 Czytano:1858 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XIII/161/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XIII/161/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysoko...
2016-11-17 1428 Czytano:1950 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XIII/160/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
UCHWAŁA NR XIII/160/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2016-11-17 1427 Czytano:2000 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XIII/159/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
UCHWAŁA NR XIII/159/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2016-11-17 1426 Czytano:1842 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XIII/158/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIII/158/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały...
2016-11-17 1423 Czytano:1866 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XIII/157/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIII/157/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2016-11-17 1421 Czytano:1789 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XIII/156/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie 'Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XIII/156/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do ...
2016-11-17 1419 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi
UCHWAŁA NR XIII/155/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Program...
2016-11-17 1416 Czytano:1777 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XII/154/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie
UCHWAŁA NR XII/154/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały...
2016-10-21 1125 Czytano:2535 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XII/153/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016
UCHWAŁA NR XII/153/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2016-10-21 1113 Czytano:1947 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XII/152/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
UCHWAŁA NR XII/152/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Progn...
2016-10-21 1109 Czytano:1926 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XII/151/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek org
UCHWAŁA NR XII/151/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2016-10-21 1108 Czytano:1891 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XII/150/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej
UCHWAŁA NR XII/150/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie tekstu jednolitego...
2016-10-21 1051 Czytano:1921 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XII/149/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepubli
UCHWAŁA NR XII/149/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2016-10-21 1048 Czytano:1827 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XII/148/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XII/148/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2016-10-21 1045 Czytano:1899 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XII/147/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżaw
UCHWAŁA NR XII/147/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2016-10-21 1044 Czytano:1812 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XII/146/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XII/146/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2016-10-21 1042 Czytano:1844 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XII/145/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XII/145/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2016-10-21 1042 Czytano:1889 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XII/144/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XII/144/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w Regulamin...
2016-10-21 1040 Czytano:1809 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XII/143/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
UCHWAŁA NR XII/143/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2016-10-21 1038 Czytano:1877 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XII/142/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XII/142/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian...
2016-10-21 1037 Czytano:1780 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XII/141/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XII/141/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2016-10-21 1019 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XI/140/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
UCHWAŁA NR XI/140/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutori...
2016-10-21 1004 Czytano:1719 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XI/139/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
UCHWAŁA NR XI/139/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawoz...
2016-10-21 1003 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XI/138/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016
UCHWAŁA NR XI/138/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2016-10-21 1002 Czytano:1725 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XI/137/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
UCHWAŁA NR XI/137/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy...
2016-10-21 0958 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XI/136/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Ignatki i zmiany granic Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XI/136/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zniesienia Sołectwa ...
2016-10-21 0930 Czytano:1720 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XI/135/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XI/135/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2016-10-21 0929 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XI/134/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XI/134/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gmin...
2016-10-21 0906 Czytano:1611 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XI/133/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach do prowadzenia postępowania
UCHWAŁA NR XI/133/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierown...
2016-10-21 0903 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XI/132/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
UCHWAŁA NR XI/132/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu udzielania...
2016-10-21 0901 Czytano:1721 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XI/131/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
UCHWAŁA NR XI/131/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2016-10-21 0859 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XI/130/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych
UCHWAŁA NR XI/130/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2016-10-21 0857 Czytano:1701 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XI/129/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
UCHWAŁA NR XI/129/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2016-10-21 0856 Czytano:1809 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XI/128/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR XI/128/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia planu sieci...
2016-10-21 0851 Czytano:1708 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XI/127/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XI/127/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2016-10-21 0842 Czytano:1412 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XI/126/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
UCHWAŁA NR XI/126/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2016-10-21 0838 Czytano:1599 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR X/125/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016
UCHWAŁA NR X/125/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2016-05-02 1443 Czytano:1831 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR X/124/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2016-05-02 1440 Czytano:1619 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR X/123/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz określenia
UCHWAŁA NR X/123/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zakresu i...
2016-05-02 1351 Czytano:1863 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR X/122/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety
UCHWAŁA NR X/122/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad, na...
2016-05-02 1348 Czytano:1685 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR X/121/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Górskie
UCHWAŁA NR X/121/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2016-05-02 1347 Czytano:1697 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR X/120/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR X/120/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie tekstu jednolitego uc...
2016-05-02 1340 Czytano:1413 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR X/119/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
UCHWAŁA NR X/119/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2016-05-02 1339 Czytano:1499 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR X/118/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Ignatki i przyłączenia
UCHWAŁA NR X/118/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsu...
2016-05-02 1337 Czytano:1424 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR X/117/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR X/117/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie dopłat do taryfowych...
2016-05-02 1335 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR X/116/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR X/116/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf z...
2016-05-02 1332 Czytano:1724 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR X/115/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli Stowarzyszeniu
UCHWAŁA NR X/115/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie przekazania prowadze...
2016-05-02 1331 Czytano:1703 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR IX/114/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Sołectwa Ignatki
UCHWAŁA NR IX/114/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zarządzenia wyborów ...
2016-04-14 0819 Czytano:1487 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR IX/113/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r
UCHWAŁA NR IX/113/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2016-04-14 0818 Czytano:1809 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR IX/112/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2016-04-14 0816 Czytano:1975 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR IX/111/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
UCHWAŁA NR IX/111/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie funduszu sołeckiego n...
2016-04-14 0748 Czytano:1833 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR IX/110/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/65/15 z dn
UCHWAŁA NR IX/110/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr ...
2016-04-14 0747 Czytano:1633 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR IX/109/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/64/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
UCHWAŁA NR IX/109/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr ...
2016-04-14 0745 Czytano:1615 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR IX/108/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku
UCHWAŁA NR IX/108/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2016-04-14 0742 Czytano:1577 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR IX/107/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR IX/107/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminn...
2016-04-13 1520 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR IX/106/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach
UCHWAŁA NR IX/106/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminn...
2016-04-13 1517 Czytano:1390 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR IX/105/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
UCHWAŁA NR IX/105/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2016-04-13 1515 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR IX/104/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Zalesie
UCHWAŁA NR IX/104/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie pozbawienia kategorii ...
2016-04-13 1512 Czytano:1435 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR IX/103/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umow
UCHWAŁA NR IX/103/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2016-04-13 1511 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR IX/102/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu
UCHWAŁA NR IX/102/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2016-04-13 1507 Czytano:1639 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR IX/101/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie oceny aktualności 'Studium
UCHWAŁA NR IX/101/16
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie oceny aktualności 'St...
2016-04-13 1505 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XIV/187/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XIV/186/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XIV/185/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XIV/184/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XIV/183/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XIV/182/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
» UCHWAŁA NR XIV/181/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2017
» Uchwała Nr XIV/180/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017 – 2029
» UCHWAŁA NR XIV/179/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na rok 2016
» UCHWAŁA NR XIV/178/16 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2016-2029
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<