A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2017 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2017 rok': 85
1  UCHWAŁA NR XX/272/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2018 rok
UCHWAŁA NR XX/272/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2018-01-15 1438 Czytano:2217 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XX/271/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2018 rok
UCHWAŁA NR XX/271/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2018-01-15 1434 Czytano:2278 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XX/270/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
UCHWAŁA NR XX/270/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2018-01-15 1430 Czytano:2272 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XX/269/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
UCHWAŁA NR XX/269/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2018-01-15 1427 Czytano:2289 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XX/268/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2018 rok
UCHWAŁA NR XX/268/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gmin...
2018-01-15 1424 Czytano:2042 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XX/267/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2018
UCHWAŁA NR XX/267/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu g...
2018-01-15 1421 Czytano:2091 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XIX/266/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść wiadomości w załączeniu....
2018-01-15 1418 Czytano:2101 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XX/265/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
UCHWAŁA NR XX/265/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2018-01-15 1414 Czytano:2086 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XIX/264/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-01-15 1412 Czytano:2181 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XX/263/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XX/263/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2018-01-15 1358 Czytano:2042 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XX/262/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XX/262/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego uc...
2018-01-15 1354 Czytano:1620 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XX/261/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Ośrodków Zdrowia
UCHWAŁA NR XX/261/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2018-01-15 1352 Czytano:1671 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XX/260/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2018-2022”
UCHWAŁA NR XX/260/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia ,,Wielolet...
2018-01-15 1349 Czytano:1611 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XX/259/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR XX/259/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu o...
2018-01-15 1345 Czytano:1655 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XX/258/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
UCHWAŁA NR XX/258/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu w...
2018-01-15 1337 Czytano:1644 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XX/257/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XX/257/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2018-01-15 1336 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XX/256/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XX/256/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2018-01-15 1334 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XX/255/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
UCHWAŁA NR XX/255/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego P...
2018-01-15 1332 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XIX/254/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
UCHWAŁA NR XIX/254/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmian w budże...
2018-01-15 1325 Czytano:1579 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XIX/253/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-01-15 1315 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XIX/252/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XIX/252/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie określenia wy...
2018-01-15 1304 Czytano:1652 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XIX/251/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego
UCHWAŁA NR XIX/251/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w...
2018-01-15 1303 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XIX/250/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR XIX/250/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgo...
2018-01-15 1254 Czytano:1614 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XIX/249/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIX/249/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmian w Regul...
2018-01-15 1253 Czytano:1650 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XIX/248/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
UCHWAŁA NR XIX/248/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia Pro...
2018-01-15 1251 Czytano:1566 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XIX/247/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
UCHWAŁA NR XIX/247/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie zmian w Gminn...
2018-01-15 1248 Czytano:1517 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XVIII/246/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
Treść uchwały w załączeniu....
2017-09-26 0932 Czytano:2161 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XVIII/245/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2017-09-26 0929 Czytano:2056 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XVIII/244/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XVIII/244/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie pomocy finansowe...
2017-09-26 0926 Czytano:2117 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XVIII/243/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych
UCHWAŁA NR XVIII/243/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-26 0923 Czytano:1932 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XVIII/242/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń
UCHWAŁA NR XVIII/242/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie tekstu jednolite...
2017-09-26 0920 Czytano:1837 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XVIII/241/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/241/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie...
2017-09-26 0911 Czytano:1843 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XVIII/240/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/240/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w Regulam...
2017-09-26 0909 Czytano:1769 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XVIII/239/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/239/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci ...
2017-09-25 1404 Czytano:1884 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XVIII/238/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
UCHWAŁA NR XVIII/238/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia prz...
2017-09-25 1352 Czytano:2216 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XVIII/237/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka
UCHWAŁA NR XVIII/237/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia prz...
2017-09-25 1350 Czytano:2035 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XVIII/236/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach
UCHWAŁA NR XVIII/236/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1338 Czytano:1628 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XVIII/235/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XVIII/235/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie...
2017-09-25 1336 Czytano:1740 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XVIII/234/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XVIII/234/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1333 Czytano:1590 razy » Przeczytaj artykuł
40  CHWAŁA NR XVIII/233/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i
UCHWAŁA NR XVIII/233/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1331 Czytano:1704 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XVIII/232/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
UCHWAŁA NR XVIII/232/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2017-09-25 1330 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XVIII/231/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat na nieruchomość stanowiącą
UCHWAŁA NR XVIII/231/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody...
2017-09-25 1328 Czytano:1704 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XVII/230/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/230/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2017-07-20 0944 Czytano:2131 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XVII/229/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/229/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie diet radnych Rady G...
2017-07-20 0943 Czytano:2071 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XVII/228/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują
UCHWAŁA NR XVII/228/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad, ...
2017-07-20 0942 Czytano:2030 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XVII/227/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
UCHWAŁA NR XVII/227/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absoluto...
2017-07-20 0940 Czytano:1938 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XVII/226/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
UCHWAŁA NR XVII/226/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia spraw...
2017-07-20 0939 Czytano:1959 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XVII/225/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
UCHWAŁA NR XVII/225/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2017-07-20 0937 Czytano:2001 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XVII/224/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2017-07-20 0935 Czytano:1688 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XVII/223/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rudka o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/223/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wnios...
2017-07-20 0921 Czytano:1698 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XVII/222/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR XVII/222/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na...
2017-07-20 0919 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XVII/221/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XVII/221/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2017-07-20 0918 Czytano:1996 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XVII/220/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
UCHWAŁA NR XVII/220/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2017-07-20 0916 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XVII/219/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach p
UCHWAŁA NR XVII/219/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2017-07-20 0914 Czytano:1510 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XVII/218/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
Treść uchwały w załączeniu....
2017-07-20 0907 Czytano:1578 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XVII/217/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
UCHWAŁA NR XVII/217/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2017-07-20 0903 Czytano:1508 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XVII/216/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
UCHWAŁA NR XVII/216/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2017-07-20 0900 Czytano:1489 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XVII/215/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/215/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie Gm...
2017-07-20 0857 Czytano:1468 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XVII/214/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/214/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad używania her...
2017-07-20 0856 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XVII/213/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVII/213/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu,...
2017-07-20 0852 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XVI/212/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
UCHWAŁA NR XVI/212/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2017-04-03 1040 Czytano:1679 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XVI/211/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2017-04-03 1028 Czytano:1598 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XVI/210/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XVI/210/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dopłat do taryfowych ...
2017-04-03 1007 Czytano:1714 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XVI/209/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
UCHWAŁA NR XVI/209/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za...
2017-04-03 1005 Czytano:1703 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XVI/208/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2020
UCHWAŁA NR XVI/208/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletnie...
2017-04-03 1000 Czytano:1648 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XVI/207/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi
UCHWAŁA NR XVI/207/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie tekstu jednolitego uch...
2017-04-03 0959 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XVI/206/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVI/206/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do zmia...
2017-04-03 0953 Czytano:1767 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XVI/205/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Samułki Duże i Małe
UCHWAŁA NR XVI/205/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie pozbawienia kategorii ...
2017-04-03 0949 Czytano:1728 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XVI/204/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół
UCHWAŁA NR XVI/204/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2017-04-03 0948 Czytano:1613 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XVI/203/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
UCHWAŁA NR XVI/203/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów...
2017-04-03 0947 Czytano:1421 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XVI/202 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do public
UCHWAŁA NR XVI/202
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wr...
2017-04-03 0944 Czytano:1468 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XVI/201/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
UCHWAŁA NR XVI/201/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2017-04-03 0941 Czytano:1702 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XVI/200/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do noweg
UCHWAŁA NR XVI/200/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk...
2017-04-03 0938 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XV/199/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok.
UCHWAŁA NR XV/199/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2017-02-20 1155 Czytano:1501 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XV/198/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2029
Treść uchwały w załączeniu....
2017-02-20 1152 Czytano:1408 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XV/197/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
UCHWAŁA NR XV/197/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na...
2017-02-20 1135 Czytano:1604 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XV/196/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XV/196/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2017-02-20 1130 Czytano:1767 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XV/195/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
UCHWAŁA NR XV/195/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2017-02-20 1128 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR XV/194/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/194/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyd...
2017-02-20 1118 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XV/193/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA NR XV/193/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwał zwią...
2017-02-20 1112 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XV/192/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
UCHWAŁA NR XV/192/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania s...
2017-02-20 1104 Czytano:1587 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XV/191/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
UCHWAŁA NR XV/191/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jedn...
2017-02-20 1101 Czytano:1863 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XV/190/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi o
UCHWAŁA NR XV/190/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jedn...
2017-02-20 1053 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XV/189/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
Treść uchwały w załączeniu....
2017-02-20 1049 Czytano:1412 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XV/188/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
UCHWAŁA NR XV/188/17
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora...
2017-02-20 1042 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XX/272/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XX/271/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XX/270/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XX/269/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XX/268/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2018 rok
» UCHWAŁA NR XX/267/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2018
» UCHWAŁA NR XIX/266/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
» UCHWAŁA NR XX/265/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2017 rok
» UCHWAŁA NR XIX/264/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2017-2037
» UCHWAŁA NR XX/263/17 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<