A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2018 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2018 rok': 142
1  UCHWAŁA NR III/84/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/84/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2019-01-29 1035 Czytano:1875 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR III/83/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/83/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2019-01-29 1033 Czytano:1914 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR III/82/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/82/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2019-01-29 1031 Czytano:1879 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR III/81/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/81/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2019-01-29 1030 Czytano:1725 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR III/80/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/80/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gmin...
2019-01-29 1029 Czytano:1699 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR III/79/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2019
UCHWAŁA NR III/79/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu g...
2019-01-29 1026 Czytano:1757 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR III/78/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2038
Treść uchwały w załączeniu....
2019-01-29 1026 Czytano:1754 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR III/77/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR III/77/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2019-01-29 1021 Czytano:1678 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR III/76/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu.
...
2019-01-29 1019 Czytano:1732 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR III/75/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
UCHWAŁA NR III/75/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2019-01-29 1017 Czytano:1728 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR III/74/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR III/74/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gmin...
2019-01-29 1016 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR III/73/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Mierzwin Mały
UCHWAŁA NR III/73/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie pozbawienia kategorii...
2019-01-29 1015 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
13  CHWAŁA NR III/72/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletnim programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2018-2022
UCHWAŁA NR III/72/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletnim p...
2019-01-29 1014 Czytano:1470 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR III/71/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
UCHWAŁA NR III/71/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu o...
2019-01-29 1012 Czytano:1410 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR III/70/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
UCHWAŁA NR III/70/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego P...
2019-01-29 1010 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR III/69/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/69/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego P...
2019-01-29 1009 Czytano:1348 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR II/68/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR II/68/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budzecie gminy...
2019-01-29 0928 Czytano:1410 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR II/67/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2019-01-29 0924 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR II/65/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/293/18 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR II/65/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/2...
2019-01-29 0908 Czytano:1394 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR II/64/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
UCHWAŁA NR II/64/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawi...
2019-01-29 0907 Czytano:1402 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR II/63/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
UCHWAŁA NR II/63/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2019-01-29 0901 Czytano:1570 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR II/62/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR II/62/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2019-01-29 0858 Czytano:1357 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR II/61/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości ...
UCHWAŁA NR II/61/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2019-01-29 0856 Czytano:1425 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR II/60/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
UCHWAŁA NR II/60/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2019-01-29 0855 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR II/59/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
UCHWAŁA NR II/59/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustaleni...
2019-01-29 0854 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR II/58/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
UCHWAŁA NR II/58/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2019-01-29 0853 Czytano:1411 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR II/57/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
UCHWAŁA NR II/57/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2019-01-29 0851 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR II/56/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci ...
UCHWAŁA NR II/56/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwro...
2019-01-29 0850 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR II/55/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
UCHWAŁA NR II/55/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryteriu...
2019-01-29 0849 Czytano:1339 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR II/54/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zalesie
UCHWAŁA NR II/54/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0843 Czytano:1348 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR II/53/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzewo
UCHWAŁA NR II/53/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0843 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR II/52/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wyszki
UCHWAŁA NR II/52/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0842 Czytano:1353 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR II/51/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wypychy
UCHWAŁA NR II/51/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0842 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR II/50/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wólka Zaleska
UCHWAŁA NR II/50/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0841 Czytano:1388 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR II/49/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wólka Pietkowska
UCHWAŁA NR II/49/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0840 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR II/48/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wodźki
UCHWAŁA NR II/48/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0836 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR II/47/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warpechy Stare
UCHWAŁA NR II/47/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0832 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR II/46/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warpechy Nowe
UCHWAŁA NR II/46/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0831 Czytano:1326 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR II/45/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Tworki
UCHWAŁA NR II/45/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0818 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR II/44/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR II/44/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0816 Czytano:1422 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR II/43/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szpaki
UCHWAŁA NR II/43/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0815 Czytano:1508 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR II/42/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szczepany
UCHWAŁA NR II/42/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0815 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR II/41/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Strabla Łyse
UCHWAŁA NR II/41/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0814 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR II/40/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stacewicze
UCHWAŁA NR II/40/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0813 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR II/39/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieśki
UCHWAŁA NR II/39/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0810 Czytano:1335 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR II/38/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sasiny
UCHWAŁA NR II/38/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0809 Czytano:1402 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR II/37/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Samułki Małe
UCHWAŁA NR II/37/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0808 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR II/36/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Samułki Duże
UCHWAŁA NR II/36/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0807 Czytano:1388 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR II/35/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pulsze
UCHWAŁA NR II/35/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0806 Czytano:1182 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR II/34/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osówka
UCHWAŁA NR II/34/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0805 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR II/33/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Olszanica
UCHWAŁA NR II/33/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-29 0804 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR II/32/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewino Stare
UCHWAŁA NR II/32/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1523 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR II/31/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewino Popławskie
UCHWAŁA NR II/31/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1522 Czytano:1286 razy » Przeczytaj artykuł
54  CHWAŁA NR II/30/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewino Leśne
UCHWAŁA NR II/30/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1521 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR II/29/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewino Kamieńskie
UCHWAŁA NR II/29/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1521 Czytano:1380 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR II/28/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewino Borowe
UCHWAŁA NR II/28/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1520 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR II/27/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mulawicze
UCHWAŁA NR II/27/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1519 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR II/26/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Moskwin - Ostrówek
UCHWAŁA NR II/26/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1518 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR II/25/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin Mały
UCHWAŁA NR II/25/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1517 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR II/24/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin Duży
UCHWAŁA NR II/24/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1517 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR II/23/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mieszuki
UCHWAŁA NR II/23/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1516 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR II/22/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malesze
UCHWAŁA NR II/22/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1515 Czytano:1147 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łuczaje
UCHWAŁA NR II/21/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1514 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR II/20/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łapcie
UCHWAŁA NR II/20/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1513 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR II/19/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kożuszki
UCHWAŁA NR II/19/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1511 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR II/18/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kowale - Łubice
UCHWAŁA NR II/18/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1510 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Koćmiery
UCHWAŁA NR II/17/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1510 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalinówka
UCHWAŁA NR II/16/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1509 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR II/15/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Górskie
UCHWAŁA NR II/15/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1507 Czytano:1118 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Godzieby
UCHWAŁA NR II/14/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1507 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gawiny
UCHWAŁA NR II/13/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1506 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Filipy
UCHWAŁA NR II/12/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1505 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Falki - Zdrojki
UCHWAŁA NR II/11/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1505 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bujnowo
UCHWAŁA NR II/10/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołec...
2019-01-28 1504 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Budlewo
UCHWAŁA NR II/9/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołect...
2019-01-28 1503 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR II/8/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bagińskie
UCHWAŁA NR II/8/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Sołect...
2019-01-28 1502 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR I/7/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
UCHWAŁA NR I/7/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rol...
2019-01-28 1444 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR I/6/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
UCHWAŁA NR I/6/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Kul...
2019-01-28 1443 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR I/5/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
UCHWAŁA NR I/5/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Bud...
2019-01-28 1442 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR I/4/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
UCHWAŁA NR I/4/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Ska...
2019-01-28 1441 Czytano:1206 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR I/3/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR I/3/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rew...
2019-01-28 1439 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR I/2/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR I/2/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz...
2019-01-28 1439 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR I/1/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR I/1/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczące...
2019-01-28 1437 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XXVI/331/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXVI/331/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie określenia w...
2019-01-28 1436 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XXVI/330/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
UCHWAŁA NR XXVI/330/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia Pr...
2019-01-28 1427 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXVI/329/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXVI/329/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Re...
2019-01-28 1424 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XXVI/328/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych
UCHWAŁA NR XXVI/328/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie ustalenia wys...
2019-01-28 1421 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXVI/327/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
UCHWAŁA NR XXVI/327/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie obywatelskiej...
2019-01-28 1420 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XXV/325/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu...
2018-12-29 0909 Czytano:1430 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XXV/326/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/326/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2018-12-29 0906 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XXV/324/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXV/324/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej ...
2018-12-29 0905 Czytano:1292 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXV/323/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania skwerowi nazwy 'Skwer Niepodległości'
UCHWAŁA NR XXV/323/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie nadania skwerowi n...
2018-12-29 0858 Czytano:1383 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XXV/322/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/322/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2018-12-29 0854 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXV/321/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXV/321/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia ko...
2018-12-29 0851 Czytano:1317 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXV/320/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Ignatki i nadania mu Statutu oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Topczewo
UCHWAŁA NR XXV/320/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie utworzenia Sołect...
2018-12-29 0850 Czytano:1234 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XXIV/319/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXIV/319/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gmi...
2018-12-29 0847 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXIV/318/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-12-29 0845 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXIV/317/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brańsk
UCHWAŁA NR XXIV/317/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy fin...
2018-12-29 0844 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XXIV/316/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
UCHWAŁA NR XXIV/316/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2018-12-29 0842 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XXIV/315/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa
UCHWAŁA NR XXIV/315/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przepro...
2018-12-29 0840 Czytano:1011 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XXIV/314/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu
UCHWAŁA NR XXIV/314/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2018-12-29 0838 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XIV/313/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXIV/313/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu R...
2018-12-29 0837 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XXIV/312/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne
UCHWAŁA NR XXIV/312/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2018-12-29 0835 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR XXIII/311/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/311/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrod...
2018-12-29 0832 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XXIII/310/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
UCHWAŁA NR XXIII/310/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-12-29 0831 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XXIII/309/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
UCHWAŁA NR XXIII/309/18
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Ko...
2018-12-29 0830 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XXIII/308/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/308/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyga...
2018-12-29 0828 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XXIII/307/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIII/307/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolut...
2018-12-29 0827 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR XXIII/306/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
UCHWAŁA NR XXIII/306/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia spra...
2018-12-29 0826 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR XXIII/305/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXIII/305/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2018-12-29 0824 Czytano:1214 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR XXIII/304/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-12-29 0821 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XXIII/303/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XXIII/303/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-12-29 0817 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XXIII/302/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXIII/302/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie dopłat do taryfow...
2018-12-29 0816 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR XXIII/301/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
UCHWAŁA NR XXIII/301/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
uchylająca uchwałę w spra...
2018-12-29 0815 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR XXIII/300/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
UCHWAŁA NR XXIII/300/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-12-29 0813 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR XXIII/299/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
UCHWAŁA NR XXIII/299/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ud...
2018-12-29 0812 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR XXIII/298/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/298/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia odst...
2018-12-29 0810 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR XXIII/297/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIII/297/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymal...
2018-12-29 0758 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR XXIII/296/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Wyszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
UCHWAŁA NR XXIII/296/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia zasad ...
2018-12-29 0756 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR XXII/295/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok.
Treść uchwały w załączeniu....
2018-10-05 1517 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR XXII/294/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-10-05 1514 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR XXII/293/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXII/293/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej ...
2018-10-05 1511 Czytano:1245 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XXII/292/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
UCHWAŁA NR XXII/292/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1501 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR XXII/291/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/291/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1448 Czytano:1490 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR XXII/290/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/290/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2018-10-05 1443 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA NR XXII/289/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR XXII/289/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Programie...
2018-10-05 1442 Czytano:1348 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR XXII/288/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXII/288/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2018-10-05 1440 Czytano:1323 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA NR XXII/287/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXII/287/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie projektu Regulamin...
2018-10-05 1438 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA NR XXII/286/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXII/286/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2018-10-05 1432 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
130  UCHWAŁA NR XXII/285/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
UCHWAŁA NR XXII/285/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodn...
2018-10-05 1430 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
131  UCHWAŁA NR XXII/284/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
UCHWAŁA NR XXII/284/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodnio...
2018-10-05 1429 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA NR XXII/283/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
UCHWAŁA NR XXII/283/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i...
2018-10-05 1426 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
133  UCHWAŁA NR XXI/282/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok
UCHWAŁA NR XXI/282/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gmin...
2018-03-29 1428 Czytano:1400 razy » Przeczytaj artykuł
134  UCHWAŁA NR XXI/281/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2018-03-29 1426 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
135  UCHWAŁA NR XXI/280/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
UCHWAŁA NR XXI/280/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie funduszu sołeckiego n...
2018-03-29 1424 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
136  UCHWAŁA NR XXI/278/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie podziału Sołectwa Topczewo i utworzenia Sołectwa Ignatki
UCHWAŁA NR XXI/278/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsul...
2018-03-29 1422 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
137  UCHWAŁA NR XXI/279/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXI/279/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty ...
2018-03-29 1421 Czytano:1314 razy » Przeczytaj artykuł
138  UCHWAŁA NR XXI/277/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i
UCHWAŁA NR XXI/277/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udziel...
2018-03-29 1417 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
139  UCHWAŁA NR XXI/276/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
UCHWAŁA NR XXI/276/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości...
2018-03-29 1414 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
140  UCHWAŁA NR XXI/275/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
UCHWAŁA NR XXI/275/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2018-03-29 1411 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
141  UCHWAŁA NR XXI/274/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
UCHWAŁA NR XXI/274/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wyszki...
2018-03-29 1408 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
142  UCHWAŁA NR XXI/273/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
UCHWAŁA NR XXI/273/18
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2018-03-29 1401 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR III/84/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2019 rok
» UCHWAŁA NR III/83/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2019 rok
» UCHWAŁA NR III/82/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok
» UCHWAŁA NR III/81/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
» UCHWAŁA NR III/80/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR III/79/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2019
» UCHWAŁA NR III/78/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2038
» UCHWAŁA NR III/77/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2018 rok
» UCHWAŁA NR III/76/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018-2037
» UCHWAŁA NR III/75/18 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<