A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2019 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja dotycząca inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych
» Petycja w sprawie akcji wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
» Postanowienie Komisarzw Wyborczego o powołaniu OKW
» Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2019 rok': 67
1  UCHWAŁA NR X/151/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego
UCHWAŁA NR X/151/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzec...
2022-01-14 1207 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR X/150/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2020
UCHWAŁA NR X/150/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gm...
2022-01-14 1206 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR X/149/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu...
2022-01-14 1204 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR X/148/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok
UCHWAŁA NR X/148/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gmin...
2022-01-14 1201 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR X/147/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1157 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR X/146/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Strabla-Łyse
UCHWAŁA NR X/146/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie pozbawienia kategorii ...
2022-01-14 1153 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR X/145/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina ...
UCHWAŁA NR X/145/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2022-01-14 1152 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR X/144/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie g
UCHWAŁA NR X/144/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu op...
2022-01-14 1150 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR X/143/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
UCHWAŁA NR X/143/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...
2022-01-14 1148 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
10  CHWAŁA NR X/142/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bielsk Podlaski realizacji ...
UCHWAŁA NR X/142/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2022-01-14 1147 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR IX/141/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2020 rok
UCHWAŁA NR IX/141/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pr...
2022-01-14 1144 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
12  CHWAŁA NR IX/140/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 rok
UCHWAŁA NR IX/140/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pr...
2022-01-14 1143 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR IX/139/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok
UCHWAŁA NR IX/139/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pr...
2022-01-14 1142 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR IX/138/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
UCHWAŁA NR IX/138/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie Planu Pracy Komisji Sk...
2022-01-14 1140 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR IX/137/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
UCHWAŁA NR IX/137/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pr...
2022-01-14 1139 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR IX/136/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR IX/136/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gminy...
2022-01-14 1138 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR IX/135/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1134 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR IX/134/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR IX/134/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2022-01-14 1130 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR IX/133/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina ...
UCHWAŁA NR IX/133/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie...
2022-01-14 1129 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR IX/132/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wyszki w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu ...
UCHWAŁA NR IX/132/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
sprawie określenia średniej ce...
2022-01-14 1127 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR IX/131/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR IX/131/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na za...
2022-01-14 1125 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR VIII/130/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok
UCHWAŁA NR VIII/130/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmian w budż...
2019-12-03 1303 Czytano:1712 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR VIII/129/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2019-12-03 1256 Czytano:1659 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR VIII/128/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
UCHWAŁA NR VIII/128/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie tekstu jednol...
2019-12-03 1252 Czytano:1553 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR VIII/127/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podm
UCHWAŁA NR VIII/127/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Pr...
2019-12-03 1239 Czytano:1618 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR VIII/126/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR VIII/126/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie określenia w...
2019-12-03 1234 Czytano:1738 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR VIII/125/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Wyszkach
UCHWAŁA NR VIII/125/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia ...
2019-12-03 1233 Czytano:1428 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR VIII/124/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej wdrożenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów za
UCHWAŁA NR VIII/124/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie uznania petyc...
2019-12-03 1232 Czytano:1557 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR VII/123/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok
UCHWAŁA NR VII/123/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2019-12-03 1229 Czytano:1451 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2019-12-03 1228 Czytano:1416 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR VII/121/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR VII/121/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie G...
2019-12-03 1226 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR VII/120/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
UCHWAŁA NR VII/120/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 11 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2019-12-03 1224 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR VII/119/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
UCHWAŁA NR VII/119/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 11 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2019-12-03 1222 Czytano:1251 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR VII/118/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonych
UCHWAŁA NR VII/118/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgod...
2019-12-03 1220 Czytano:1197 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR VI/117/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok
UCHWAŁA NR VI/117/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2019-12-03 1211 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR VI/116/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2019-12-03 1207 Czytano:1213 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR VI/115/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
UCHWAŁA NR VI/115/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutori...
2019-12-03 1205 Czytano:1234 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR VI/114/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
UCHWAŁA NR VI/114/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawoz...
2019-12-03 1202 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania
UCHWAŁA NR VI/113/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi G...
2019-12-03 1201 Czytano:1255 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR VI/112/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
UCHWAŁA NR VI/112/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2019-12-03 1159 Czytano:1276 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR VI/111/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki do Sołectwa Wodźki, zmiany nazwy Sołectwa
UCHWAŁA NR VI/111/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zniesienia Sołectwa ...
2019-12-03 1156 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR VI/110/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
UCHWAŁA NR VI/110/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2019-12-03 1154 Czytano:1205 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR VI/109/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
UCHWAŁA NR VI/109/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2019-12-03 1146 Czytano:1204 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR V/108/19 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszki na 2019 rok.
UCHWAŁA NR V/108/19
WÓJTA GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2019-06-04 0946 Czytano:1534 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR V/107/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2019-06-04 0944 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR V/106/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
UCHWAŁA NR V/106/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednol...
2019-06-04 0942 Czytano:1549 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR V/105/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
UCHWAŁA NR V/105/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednol...
2019-06-04 0941 Czytano:1452 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR V/104/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
UCHWAŁA NR V/104/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę...
2019-06-04 0938 Czytano:1696 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR V/103/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR V/103/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg...
2019-06-04 0932 Czytano:1498 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR V/102/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszki oraz określenia granic obwodów
UCHWAŁA NR V/102/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci pub...
2019-06-04 0930 Czytano:1509 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR V/101/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst
UCHWAŁA NR V/101/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego ...
2019-06-04 0927 Czytano:1562 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR V/100/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR V/100/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawar...
2019-06-04 0918 Czytano:1411 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR V/99/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/87/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
UCHWAŁA NR V/99/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/8...
2019-06-04 0907 Czytano:1475 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR V/98/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/108/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem
UCHWAŁA NR V/98/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/1...
2019-06-04 0906 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR IV/97/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok
UCHWAŁA NR IV/97/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy ...
2019-04-02 1131 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR IV/96/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2019-04-02 1129 Czytano:1523 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR IV/95/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR IV/95/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiat...
2019-04-02 1127 Czytano:1664 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR IV/94/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR IV/94/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie pomocy finansowej Powiat...
2019-04-02 1126 Czytano:1592 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR IV/93/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
UCHWAŁA NR IV/93/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na ...
2019-04-02 1125 Czytano:1473 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR IV/92/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR IV/92/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchwa...
2019-04-02 1123 Czytano:1492 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR IV/91/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową
UCHWAŁA NR IV/91/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchwa...
2019-04-02 1121 Czytano:1477 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR IV/90/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów
UCHWAŁA NR IV/90/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jedno...
2019-04-02 1119 Czytano:6908 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR IV/89/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Sieśki i przyłączenia miejscowości Sieśki
UCHWAŁA NR IV/89/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsulta...
2019-04-02 1116 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR IV/88/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
UCHWAŁA NR IV/88/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium...
2019-04-02 1115 Czytano:1455 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR IV/87/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR IV/87/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawa...
2019-04-02 1112 Czytano:1382 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR IV/86/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część n
UCHWAŁA NR IV/86/19
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawa...
2019-04-02 1111 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR IV/85/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki
Treść uchwały w załączeniu.
...
2019-04-02 1109 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR X/151/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego
» UCHWAŁA NR X/150/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2020
» UCHWAŁA NR X/149/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
» UCHWAŁA NR X/148/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2019 rok
» UCHWAŁA NR X/147/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2019-2037
» UCHWAŁA NR X/146/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Strabla-Łyse
» UCHWAŁA NR X/145/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina ...
» UCHWAŁA NR X/144/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie g
» UCHWAŁA NR X/143/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
» CHWAŁA NR X/142/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bielsk Podlaski realizacji ...
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<