A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2020 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2020 rok': 66
1  UCHWAŁA NR XVI/217/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2021
UCHWAŁA NR XVI/217/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu ...
2022-01-14 1410 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVI/216/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
UCHWAŁA NR XVI/216/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej...
2022-01-14 1409 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XVI/215/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XVI/215/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2022-01-14 1406 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XVI/214/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1404 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XVI/213/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-C...
UCHWAŁA NR XVI/213/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uznania petycji doty...
2022-01-14 1403 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XVI/212/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVI/212/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w Statucie Gmi...
2022-01-14 1401 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XVI/211/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i ...
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1400 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XVI/210/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rod...
UCHWAŁA NR XVI/210/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego ...
2022-01-14 1358 Czytano:698 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVI/209/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoman...
UCHWAŁA NR XVI/209/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego ...
2022-01-14 1357 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVI/208/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2024
UCHWAŁA NR XVI/208/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletn...
2022-01-14 1354 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XV/207/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/159/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego
UCHWAŁA NR XV/207/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/15...
2022-01-14 1353 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XV/206/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2021 rok
UCHWAŁA NR XV/206/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2022-01-14 1352 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XV/205/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2021 rok
UCHWAŁA NR XV/205/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu p...
2022-01-14 1351 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XV/204/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok
UCHWAŁA NR XV/204/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu P...
2022-01-14 1350 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XV/203/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
UCHWAŁA NR XV/203/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie Planu Pracy Komisji S...
2022-01-14 1349 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XV/202/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
UCHWAŁA NR XV/202/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu P...
2022-01-14 1349 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
17  >UCHWAŁA NR XV/201/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XV/201/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gmin...
2022-01-14 1348 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XV/200/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XV/200/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2022-01-14 1345 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XV/199/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1341 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XV/198/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu...
UCHWAŁA NR XV/198/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2022-01-14 1339 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XV/197/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ...
UCHWAŁA NR XV/197/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia górnych ...
2022-01-14 1337 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XV/196/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia s...
UCHWAŁA NR XV/196/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalen...
2022-01-14 1336 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XV/195/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XV/195/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania...
2022-01-14 1335 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XV/194/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2021-2030
UCHWAŁA NR XV/194/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Strategii ...
2022-01-14 1334 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XV/193/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XV/193/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-14 1333 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XV/192/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości ...
UCHWAŁA NR XV/192/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-14 1332 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XIV/191/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
UCHWAŁA NR XIV/191/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
zmieniająca uchwałę w...
2022-01-14 1330 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XIV/190/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XIV/190/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmian w budż...
2022-01-14 1328 Czytano:530 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XIV/189/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1326 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XIV/188/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XIV/188/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie określenia wy...
2022-01-14 1325 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XIV/187/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowan...
UCHWAŁA NR XIV/187/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie określenia wz...
2022-01-14 1323 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XIV/186/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XIV/186/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie terminu, częs...
2022-01-14 1322 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XIV/185/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
UCHWAŁA NR XIV/185/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie określenia sz...
2022-01-14 1321 Czytano:640 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XIV/184/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIV/184/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie Regulaminu utr...
2022-01-14 1320 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XIV/183/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ...
UCHWAŁA NR XIV/183/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia Pro...
2022-01-14 1318 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XIV/182/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskie...
UCHWAŁA NR XIV/182/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie wspólnej real...
2022-01-14 1317 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XIII/181/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
UCHWAŁA NR XIII/181/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2022-01-14 1314 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XIII/180/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1313 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XIII/179/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XIII/179/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2022-01-14 1311 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XIII/178/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sieśki-Wodźki
UCHWAŁA NR XIII/178/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia tekst...
2022-01-14 1310 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XIII/177/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIII/177/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie tekstu jednoliteg...
2022-01-14 1309 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XIII/176/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Ośrodków ...
UCHWAŁA NR XIII/176/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody ...
2022-01-14 1308 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XIII/175/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIII/175/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody ...
2022-01-14 1307 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XIII/174/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Wyszki
UCHWAŁA NR XIII/174/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie powołania Lokaln...
2022-01-14 1306 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XII/173/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020
UCHWAŁA NR XII/173/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2022-01-14 1302 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XII/172/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1300 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XII/171/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
UCHWAŁA NR XII/171/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutor...
2022-01-14 1258 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XII/170/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
UCHWAŁA NR XII/170/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawo...
2022-01-14 1258 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XII/169/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania
UCHWAŁA NR XII/169/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi ...
2022-01-14 1257 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XII/168/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2020/2021
UCHWAŁA NR XII/168/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średnie...
2022-01-14 1256 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XII/167/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy rea...
UCHWAŁA NR XII/167/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumieni...
2022-01-14 1255 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XII/166/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały w ...
UCHWAŁA NR XII/166/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie pozostawienia bez ro...
2022-01-14 1253 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XII/165/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XII/165/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2022-01-14 1252 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XI/164/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
UCHWAŁA NR XI/164/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2022-01-14 1250 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XI/163/19 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1248 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XI/162/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
UCHWAŁA NR XI/162/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na...
2022-01-14 1245 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XI/161/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XI/161/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie pomocy finansowej Powia...
2022-01-14 1245 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XI/160/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/151/19 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy ...
UCHWAŁA NR XI/160/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/151/1...
2022-01-14 1244 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XI/159/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego
UCHWAŁA NR XI/159/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzecz...
2022-01-14 1243 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XI/158/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brańsk
UCHWAŁA NR XI/158/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzecz...
2022-01-14 1242 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XI/157/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub za...
UCHWAŁA NR XI/157/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchw...
2022-01-14 1241 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XI/156/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...
UCHWAŁA NR XI/156/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie tekstu jednolitego uchw...
2022-01-14 1238 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XI/155/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ...
UCHWAŁA NR XI/155/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ...
2022-01-14 1226 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XI/154/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu s...
UCHWAŁA NR XI/154/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie określenia wzoru dekla...
2022-01-14 1225 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XI/153/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XI/153/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2022-01-14 1223 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XI/152/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na c...
UCHWAŁA NR XI/152/20
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaw...
2022-01-14 1222 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XVI/217/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2021
» UCHWAŁA NR XVI/216/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
» UCHWAŁA NR XVI/215/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
» UCHWAŁA NR XVI/214/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037
» UCHWAŁA NR XVI/213/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-C...
» UCHWAŁA NR XVI/212/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
» UCHWAŁA NR XVI/211/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i ...
» UCHWAŁA NR XVI/210/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rod...
» UCHWAŁA NR XVI/209/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoman...
» UCHWAŁA NR XVI/208/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2024
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<