A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2021 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2021 rok': 78
1  UCHWAŁA NR XXIII/295/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2022
UCHWAŁA NR XXIII/295/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżet...
2022-01-17 1315 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXIII/294/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-17 1314 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXIII/293/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXIII/293/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2022-01-17 1309 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXIII/292/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-17 1307 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXIII/291 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 la...
UCHWAŁA NR XXIII/291
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-17 1305 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXIII/290/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie ...
UCHWAŁA NR XXIII/290/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2022-01-17 1303 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXIII/289/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Filipy oraz wprowadzenia zmian...
UCHWAŁA NR XXIII/289/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie pozbawienia katego...
2022-01-17 1301 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXII/288/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXII/288/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2022-01-17 1259 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXII/287/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXII/287/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ...
2022-01-17 1257 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXII/286/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXII/286/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu ...
2022-01-17 1256 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXII/285/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXII/285/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie Planu Pracy Komisji ...
2022-01-17 1255 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXII/284/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXII/284/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu ...
2022-01-17 1253 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXII/283/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXII/283/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie Planu Pracy Rady Gmi...
2022-01-17 1252 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXII/282/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXII/282/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2022-01-17 1249 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
15   UCHWAŁA NR XXII/281/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-17 1248 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXII/280/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXII/280/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2022-01-17 1246 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXII/279/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/279/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2022-01-17 1245 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXII/278/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/278/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodze...
2022-01-17 1244 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXII/277/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących ...
UCHWAŁA NR XXII/277/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie pokrycia części ko...
2022-01-17 1243 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXII/276/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Wyszki nieruchomości ...
UCHWAŁA NR XXII/276/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2022-01-17 1241 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXII/275/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXII/275/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2022-01-17 1240 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXII/274/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzi...
UCHWAŁA NR XXII/274/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego ...
2022-01-17 1239 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXII/273/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024
UCHWAŁA NR XXII/273/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego ...
2022-01-17 1238 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXI/272/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXI/272/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmian w budże...
2022-01-17 1233 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXI/271/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-17 1230 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXI/270/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoh...
UCHWAŁA NR XXI/270/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie tekstu jednoli...
2022-01-17 1228 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXI/269/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz...
UCHWAŁA NR XXI/269/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie tekstu jednoli...
2022-01-17 1226 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXI/268/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXI/268/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie określenia wy...
2022-01-17 1225 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXI/267/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podm...
UCHWAŁA NR XXI/267/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia Pro...
2022-01-17 1225 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXI/266/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXI/266/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmian w Regula...
2022-01-17 1223 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXI/265/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 107536B
UCHWAŁA NR XXI/265/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany przebie...
2022-01-17 1222 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXI/264/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wyszki
UCHWAŁA NR XXI/264/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie nadania nazw d...
2022-01-17 1221 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXI/263/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
UCHWAŁA NR XXI/263/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w...
2022-01-17 1220 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXI/262/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXI/262/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgo...
2022-01-17 1219 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XX/261/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XX/261/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2022-01-17 1216 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XX/260/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-17 1215 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XX/259/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XX/259/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2022-01-17 1212 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XX/258/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XX/258/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie tekstu jednolitego ...
2022-01-17 1210 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XX/257/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XX/257/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie zawieszenia działa...
2022-01-17 1209 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XX/256/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XX/256/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie dopłat do taryfowy...
2022-01-17 1208 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XX/255/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ...
UCHWAŁA NR XX/255/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu...
2022-01-17 1205 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XX/254/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na...
UCHWAŁA NR XX/254/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie zmian w Programie o...
2022-01-17 1204 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XX/253/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg położonych w obrębie wsi Topczewo i Bagińskie Stare i Nowe or...
UCHWAŁA NR XX/253/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie pozbawienia kategor...
2022-01-17 1201 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XX/252/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy
UCHWAŁA NR XX/252/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia woli zaw...
2022-01-17 1156 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XIX/251/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju pon...
UCHWAŁA NR XIX/251/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2022-01-17 1153 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XIX/250/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi W. F. na Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIX/250/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi ...
2022-01-17 1151 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XIX/249/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi M. F. na Wójta Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIX/249/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi ...
2022-01-17 1150 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XIX/248/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XIX/248/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2022-01-17 1139 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XIX/247/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-17 1138 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XIX/246/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XIX/246/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2022-01-17 1128 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XIX/245/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
UCHWAŁA NR XIX/245/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutor...
2022-01-17 1128 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XIX/244/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
UCHWAŁA NR XIX/244/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawo...
2022-01-17 1127 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XIX/243/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania
UCHWAŁA NR XIX/243/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi ...
2022-01-17 1126 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XIX/242/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla oświatowych jednostek budżetowych
UCHWAŁA NR XIX/242/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wydzielonego rachunk...
2022-01-17 1125 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XIX/241/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XIX/241/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale w sp...
2022-01-17 1122 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XIX/240/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg położonych w obrębie wsi Budlewo i Szpaki oraz wprowadzenia zmian ...
UCHWAŁA NR XIX/240/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie pozbawienia kategori...
2022-01-17 1121 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XIX/239/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2021/2022
UCHWAŁA NR XIX/239/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia średnie...
2022-01-17 1119 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XVIII/238/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XVIII/238/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2022-01-14 1453 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XVIII/237/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
UCHWAŁA NR XVIII/237/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prog...
2022-01-14 1451 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XVIII/236/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR XVIII/236/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2022-01-14 1449 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XVIII/235/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach public...
UCHWAŁA NR XVIII/235/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2022-01-14 1447 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XVIII/234/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
UCHWAŁA NR XVIII/234/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wni...
2022-01-14 1445 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XVIII/233/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/233/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie określenia zasad wyn...
2022-01-14 1438 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XVIII/232/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie p...
UCHWAŁA NR XVIII/232/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-14 1436 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XVIII/231/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie wsi Szczepany
UCHWAŁA NR XVIII/231/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-14 1434 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XVIII/230/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XVIII/230/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-14 1434 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XVII/229/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XVII/229/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gmi...
2022-01-14 1431 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XVII/228/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-01-14 1429 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XVII/227/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XVII/227/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie pomocy finansowej Pow...
2022-01-14 1425 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XVII/226/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
UCHWAŁA NR XVII/226/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie funduszu sołeckiego ...
2022-01-14 1425 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XVII/225/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata ...
UCHWAŁA NR XVII/225/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na z...
2022-01-14 1424 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XVII/224/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości poło...
UCHWAŁA NR XVII/224/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody ...
2022-01-14 1422 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XVII/223/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XVII/223/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawi...
2022-01-14 1421 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XVII/222/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie
UCHWAŁA NR XVII/222/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie uznania petycji dotyc...
2022-01-14 1420 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XVII/221/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na uwzględnienie
UCHWAŁA NR XVII/221/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie uznania petycji wnies...
2022-01-14 1419 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XVII/220/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyzna...
UCHWAŁA NR XVII/220/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu je...
2022-01-14 1417 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XVII/219/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie wsi Szczepany
UCHWAŁA NR XVII/219/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie pozbawienia kategorii...
2022-01-14 1415 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XVII/218/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy...
UCHWAŁA NR XVII/218/21
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu o...
2022-01-14 1414 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXIII/295/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2022
» UCHWAŁA NR XXIII/294/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
» UCHWAŁA NR XXIII/293/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
» UCHWAŁA NR XXIII/292/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037
» UCHWAŁA NR XXIII/291 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 la...
» UCHWAŁA NR XXIII/290/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie ...
» UCHWAŁA NR XXIII/289/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Filipy oraz wprowadzenia zmian...
» UCHWAŁA NR XXII/288/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2022 rok
» UCHWAŁA NR XXII/287/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok
» UCHWAŁA NR XXII/286/21 RADY GMINY WYSZKI z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<