A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2022 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2022 rok': 73
1  UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXII/368/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia plan...
2023-01-30 1502 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXII/367/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia plan...
2023-01-30 1501 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXII/366/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia plan...
2023-01-30 1449 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXII/365/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie planu pracy Komisj...
2023-01-30 1447 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXXII/364/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXII/364/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia plan...
2023-01-30 1443 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXXII/363/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXII/363/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie planu pracy Rady G...
2023-01-30 1443 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXXII/362/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023
UCHWAŁA NR XXXII/362/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżet...
2023-01-30 1441 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXXII/361/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2023-01-30 1434 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXXII/360/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXXII/360/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie ...
2023-01-30 1433 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXXII/359/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2023-01-30 1431 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXXII/358/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
UCHWAŁA NR XXXII/358/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Program...
2023-01-30 0959 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXXII/357/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare oraz wprowadzenia
UCHWAŁA NR XXXII/357/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zniesienia Sołect...
2023-01-30 0955 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXXII/356/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
UCHWAŁA NR XXXII/356/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminneg...
2023-01-30 0953 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXXII/355/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”
UCHWAŁA NR XXXII/355/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia ,,Wielo...
2023-01-30 0948 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXXII/354/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata
UCHWAŁA NR XXXII/354/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2023-01-30 0942 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXXI/353/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXXI/353/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2022-12-14 1429 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXXI/352/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXI/352/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie tekstu jednoliteg...
2022-12-14 1427 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXXI/351/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXXI/351/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie określenia stawe...
2022-12-14 1425 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXXI/350/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu zwrotu
UCHWAŁA NR XXXI/350/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie określenia stawk...
2022-12-14 1423 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXXI/349/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
UCHWAŁA NR XXXI/349/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie wymagań jakie po...
2022-12-14 1421 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXXI/348/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
UCHWAŁA NR XXXI/348/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2022-12-14 1419 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXXI/347/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXI/347/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2022-12-14 1417 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXX/346/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXX/346/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmian w budże...
2022-10-28 1524 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXX/345/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-10-28 1523 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXX/344/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia
UCHWAŁA NR XXX/344/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzeni...
2022-10-28 1521 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXX/343/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXX/343/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie zmian w statut...
2022-10-28 1518 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXX/342/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
UCHWAŁA NR XXX/342/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia Pro...
2022-10-28 1516 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXX/341/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXX/341/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie powołania opi...
2022-10-28 1514 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXX/340/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty
UCHWAŁA NR XXX/340/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgo...
2022-10-28 1443 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXIX/339/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXIX/339/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie...
2022-10-28 1440 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXIX/338/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
UCHWAŁA NR XXIX/338/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2022-10-28 1438 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXIX/337/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nau
UCHWAŁA NR XXIX/337/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2022-10-28 1436 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXIX/336/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
UCHWAŁA NR XXIX/336/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sp...
2022-10-28 1435 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXIX/335/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIX/335/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody ...
2022-10-28 1433 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXVIII/334/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Treść uchwały w załączeniu....
2022-09-08 1134 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXVIII/333/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-09-08 1113 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXVIII/332/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXVIII/332/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie określenia wyso...
2022-09-08 1110 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXVIII/331/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
UCHWAŁA NR XXVIII/331/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2022-09-08 1110 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXVIII/330/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
UCHWAŁA NR XXVIII/330/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie określenia tygo...
2022-09-08 1108 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXVIII/329/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu częścią drogi powiatowej
UCHWAŁA NR XXVIII/329/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie przejęcia od Po...
2022-09-08 1107 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXVII/328/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Treść uchwały w załączeniu....
2022-09-08 1104 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXVII/327/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-09-08 1018 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXVII/326/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXVII/326/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2022-09-08 1004 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXVII/325/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
UCHWAŁA NR XXVII/325/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolut...
2022-09-08 0957 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXVII/324/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
UCHWAŁA NR XXVII/324/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia spra...
2022-09-08 0956 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXVII/323/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania
UCHWAŁA NR XXVII/323/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wójtow...
2022-09-08 0955 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXVII/322/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXVII/322/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu...
2022-09-08 0954 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXVII/321/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXVII/321/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia ko...
2022-09-08 0951 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXVII/320/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2022/2023
UCHWAŁA NR XXVII/320/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia średn...
2022-09-08 0950 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXVII/319/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat na część nieruchomości gruntowej stanowiącej
UCHWAŁA NR XXVII/319/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2022-09-08 0946 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXVI/318/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXVI/318/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie g...
2022-04-19 1458 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXVI/317/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXVI/317/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2022-04-19 1452 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXVI/316/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach do prowadzenia postępowań dotyczących prz
UCHWAŁA NR XXVI/316/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Dyrek...
2022-04-19 1451 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXVI/315/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w
UCHWAŁA NR XXVI/315/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokośc...
2022-04-19 1450 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XXV/314/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
UCHWAŁA NR XXV/314/22 RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2022-04-19 1447 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XXV/313/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2022-04-19 1446 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XXV/312/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXV/312/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie pomocy finansowej Powi...
2022-04-19 1443 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XXV/311/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie członkostwa Gminy Wyszki w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej
UCHWAŁA NR XXV/311/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie członkostwa Gminy Wys...
2022-04-19 1416 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XXV/310/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR XXV/310/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jed...
2022-04-19 1414 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XXV/309/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na o
UCHWAŁA NR XXV/309/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jed...
2022-04-19 1412 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XXV/308/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych
UCHWAŁA NR XXV/308/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości e...
2022-04-19 1409 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XXV/307/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXV/307/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminn...
2022-04-19 1356 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XXV/306/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
UCHWAŁA NR XXV/306/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...
2022-04-19 1355 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XXIV/305/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023
UCHWAŁA NR XXIV/305/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie funduszu sołeckiego...
2022-03-30 1435 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XXIV/304/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
UCHWAŁA NR XXIV/304/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustale...
2022-03-30 1433 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XXIV/303/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm
UCHWAŁA NR XXIV/303/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu ...
2022-03-30 1432 Czytano:564 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XXIV/302/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIV/302/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2022-03-30 1429 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
68  CHWAŁA NR XXIV/301/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na w
UCHWAŁA NR XXIV/301/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie zasad prowadzenia ha...
2022-03-30 1426 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XXIV/300/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
UCHWAŁA NR XXIV/300/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca ...
2022-03-30 1424 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XXIV/299/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Wypychy oraz wprowadzenia zmian w uchwale w
UCHWAŁA NR XXIV/299/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie pozbawienia kategori...
2022-03-30 1423 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XXIV/298/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wyszki a Miastem Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia o
UCHWAŁA NR XXIV/298/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2022-03-30 1418 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XXIV/297/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXIV/297/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2022-03-30 1417 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XXIV/296/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wyszki
UCHWAŁA NR XXIV/296/22
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 22 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2022-03-30 1415 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/364/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/363/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/362/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023
» UCHWAŁA NR XXXII/361/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
» UCHWAŁA NR XXXII/360/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/359/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<