A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały - 2023 rok
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja dotycząca inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych
» Petycja w sprawie akcji wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
» Postanowienie Komisarzw Wyborczego o powołaniu OKW
» Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały - 2023 rok': 39
1  UCHWAŁA NR XXXVI/407/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Treść uchwały w załączeniu.
...
2023-07-03 1116 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXXVI/406/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2023-07-03 1115 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXXVI/405/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
UCHWAŁA NR XXXVI/405/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolut...
2023-07-03 1113 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXXVI/404/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
UCHWAŁA NR XXXVI/404/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia spra...
2023-07-03 1112 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXXVI/403/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania
UCHWAŁA NR XXXVI/403/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wójtow...
2023-07-03 1111 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXXVI/402/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
UCHWAŁA NR XXXVI/402/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2023-07-03 1110 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXXVI/401/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”
UCHWAŁA NR XXXVI/401/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie uchwalenia ,,Wielo...
2023-07-03 1108 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXXVI/400/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
UCHWAŁA NR XXXVI/400/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w spr...
2023-07-03 1107 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXXVI/399/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXXVI/399/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie trybu i sposobu po...
2023-07-03 1102 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXXVI/398/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXVI/398/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody n...
2023-07-03 1101 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXXV/397/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Treść uchwały w załączeniu.
...
2023-07-03 1059 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXXV/396/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2023-07-03 1056 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXXV/395/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXXV/395/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2023-07-03 1053 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXXV/394/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu
UCHWAŁA NR XXXV/394/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy f...
2023-07-03 1052 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXXV/393/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
UCHWAŁA NR XXXV/393/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu ...
2023-07-03 1050 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXXV/392/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXV/392/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kon...
2023-07-03 1048 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXXV/391/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek
UCHWAŁA NR XXXV/391/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w spra...
2023-07-03 1047 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXXV/390/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXV/390/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na...
2023-07-03 1046 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXXIV/389/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXIV/389/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie gm...
2023-07-03 1032 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXXIV/388/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2023-07-03 1025 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXXIV/387/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
UCHWAŁA NR XXXIV/387/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy fi...
2023-07-03 1022 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXXIV/386/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
UCHWAŁA NR XXXIV/386/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu j...
2023-07-03 1020 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXXIV/385/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIV/385/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w spraw...
2023-07-03 1019 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXXIV/384/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
UCHWAŁA NR XXXIV/384/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie określenia zasad ud...
2023-07-03 1017 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXXIV/383/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwa
UCHWAŁA NR XXXIV/383/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2023-07-03 1015 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXXIV/382/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/382/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2023-07-03 1014 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXXIV/381/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIV/381/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ...
2023-07-03 1013 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXXIII/380/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
UCHWAŁA NR XXXIII/380/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżeci...
2023-07-03 1010 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXXIII/379/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Treść uchwały w załączeniu....
2023-07-03 1008 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXXIII/378/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024
UCHWAŁA NR XXXIII/378/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie funduszu sołeck...
2023-07-03 1005 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXXIII/377/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
UCHWAŁA NR XXXIII/377/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasa...
2023-07-03 1003 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXXIII/376/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIII/376/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w Statucie...
2023-07-03 1001 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXXIII/375/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
UCHWAŁA NR XXXIII/375/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie górnych stawek ...
2023-07-03 1000 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXXIII/374/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na
UCHWAŁA NR XXXIII/374/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia inne...
2023-07-03 0958 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXXIII/373/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIII/373/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w s...
2023-07-03 0956 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXXIII/372/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Gminie Wyszki przy ustalaniu
UCHWAŁA NR XXXIII/372/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia staw...
2023-07-03 0955 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXXIII/371/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie
UCHWAŁA NR XXXIII/371/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kr...
2023-07-03 0954 Czytano:130 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXXIII/370/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
UCHWAŁA NR XXXIII/370/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasa...
2023-07-03 0952 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXXIII/369/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
UCHWAŁA NR XXXIII/369/23
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody...
2023-07-03 0950 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały - 2004 rok
Uchwały - 2005 rok
Uchwały - 2006 rok
Uchwały - 2007 rok
Uchwały - 2010 rok
Uchwały - 2011 rok
Uchwały - 2012 rok
Uchwały - 2013 rok
Uchwały - 2014 rok
Uchwały - 2015 rok
Uchwały - 2016 rok
Uchwały - 2017 rok
Uchwały - 2018 rok
Uchwały - 2019 rok
Uchwały - 2020 rok
Uchwały - 2021 rok
Uchwały - 2022 rok
Uchwały - 2023 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR XXXVI/407/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXVI/406/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
» UCHWAŁA NR XXXVI/405/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
» UCHWAŁA NR XXXVI/404/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
» UCHWAŁA NR XXXVI/403/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania
» UCHWAŁA NR XXXVI/402/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
» UCHWAŁA NR XXXVI/401/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”
» UCHWAŁA NR XXXVI/400/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
» UCHWAŁA NR XXXVI/399/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyszkach
» UCHWAŁA NR XXXVI/398/23 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszki
>>> Urząd Gminy Wyszki <<<