A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » rejestr zmian
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
» UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
» UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
2023-01-31
1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
Kategoria: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Wykonał: Małgorzata Sawoniuk
2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych we wsi Sasiny
Kategoria: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Wykonał: Małgorzata Sawoniuk
3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/368/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2023 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
2023-01-30
4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/367/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/366/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/365/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
7. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/364/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
8. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/363/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/362/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
10. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/362/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
11. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/361/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
12. Typ zdarzenia: edycja wiadomości
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/359/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/361/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
14. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/361/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
15. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/360/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
16. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/359/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
17. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/359/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2022-2037
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/358/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
19. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/358/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
20. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/357/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare oraz wprowadzenia
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
21. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/356/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
22. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/355/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
23. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/355/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2023-2027”
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
24. Typ zdarzenia: nowa wiadomość
Tytuł: UCHWAŁA NR XXXII/354/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata
Kategoria: Uchwały - 2022 rok
Wykonał: Andrzej Niewiński
25. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku
Tytuł: Uchwała RIO z dn. 10 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Wyszki
Kategoria: Budżet
Wykonał: Andrzej Niewiński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<