A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
Wiadomości:

Władze
   Rada Gminy
     Lista Radnych
     Komisje Rady Gminy
     Protokoły z posiedzeń komisji
     Uchwały Rady
     Uchwały - 2004 rok
     Uchwały - 2005 rok
     Uchwały - 2006 rok
     Uchwały - 2007 rok
     Uchwały - 2010 rok
     Uchwały - 2011 rok
     Uchwały - 2012 rok
     Uchwały - 2013 rok
     Uchwały - 2014 rok
     Uchwały - 2015 rok
     Uchwały - 2016 rok
     Uchwały - 2017 rok
     Uchwały - 2018 rok
     Uchwały - 2019 rok
     Uchwały - 2020 rok
     Uchwały - 2021 rok
     Uchwały - 2022 rok
     Uchwały - 2023 rok
     Sesje rady i protokoły z sesji
     Oświadczenia majątkowe
     Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023
     Transmisje sesji Rady Gminy Wyszki
     Wybory ławników
   Wójt Gminy
     Informacje Ogólne - Wójt
     Zarządzenia i inne akty prawne
     Zarządzenia Wójta - 2004 rok
     Zarządzenia Wójta - 2005 rok
     Zarządzenia Wójta - 2006 rok
     Zarządzenia Wójta - 2007 rok
     Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wyszki
     Oświadczenia majątkowe wójta - kadencja 2018-2023

Urząd Gminy
   Oświadczenia majątkowe pracowników
   Rejestry
   Wyniki kontroli
   NSP 2011
   Nabór pracowników

Przetargi
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Wyszki

Jednostki podległe
   Jednostki organizacyjne
   Jednostki pomocnicze
   GCBK w Wyszkach
     Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu: roboty budowlane
   GOPS w Wyszkach
   Szkoła Podstawowa w Strabli
   Szkoła Podstawowa w Topczewie
   Szkoła Podstawowa w Wyszkach
   Oświadczenia majatkowe kierowników
   Nabór pracowników w jedn. org.

Referaty
   Referat Organizacyjny
   Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
     Ogłoszenia GKB
     Informacje o środowisku
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
   Referat Finansowy
   Urząd Stanu Cywilnego
   Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej

Budżet i finanse
   Budżet
   Podatki i ołaty lokalne
   Dotacje z budżetu
   Informacja o pomocy publicznej i ciężarach publicznych
   Realizacja planowanych dochodów i wydatków
   Sprawozdania finansowe
     Sprawozdania finansowe Gminy Wyszki
     Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Wyszki
     Sprawozdania finansowe GOPS w Wyszkach
     Sprawozdania finansowe Szkoły Podst. w Wyszkach
     Sprawozdania finansowe Szkoły Podst. w Topczewie
     Sprawozdania finansowe GCBK w Wyszkach

Realizaca zadań i plany na przyszłość
   Raport o stanie gminy
   Kompleksowe strategie rozwoju
   Strategie sektorowe
   Inwestycje
   Infrastruktura techniczna
   Realizacja ważniejszych zadań publicznych
   Wymiana doświadczeń
   Budżet zadaniowy

Kontakt

Udostępnianie informacji
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP
   Wykonawca strony BIP

Oferty inwestycyjne

Wybory i referenda
   Wybory do Sejmu i Senatu 2023
   Wybory Samorządowe 2024
   Wybory sołeckie 2024
   Wybory do Parlamentu Europejskiego

Konsultacje

Współpraca z NGO

Ponowne wykorzystywanie

Petycje
   Petycje 2016
   Petycje 2017
   Petycje 2018
   Petycje 2019
   Petycje 2020
   Petycje 2021
   Petycje 2022
   Petycje 2023
   Petycje 2024

Dostępność

Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Poprawa efektywności energetycznej budynków

Dotacje

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Urząd Stanu Cywilnego
   Sprawy wojskowe
   Szkody wyrządzone przez bobry i wilki
     Szkody wyrządzone przez bobry
     Szkody wyrządzone przez wilki

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY
WYSZKI

ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki
tel. (85) 730 58 90
fax (85) 730 58 99

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek- Piątek
730 - 1530______________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

______________________


cyfrowy urząd

>>> Urząd Gminy Wyszki <<<