A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2015 rok
 • UCHWAŁA NR VII/76/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych,

  UCHWAŁA NR VII/76/15
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 10 listopada 2015 r.
  w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki

  Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:
  § 1. Zapewnia się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki.
  § 2. Jednostką organizacyjną obsługującą jest Urząd Gminy Wyszki.
  § 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
  1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,
  2) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
  3) Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli,
  4) Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie.
  § 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:
  1) w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;
  2) przygotowywanie wspólnie z dyrektorami jednostek wymienionych w § 3 projektów planów finansowych, planów finansowych oraz zmian w planach finansowych oraz bieżąca analiza wykonania tych planów;
  3) rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);
  4) obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek określonych w § 3;
  5) obsługę kadrowo-płacową.
  § 5. Traci moc uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1060).
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Arkadiusz Krasowski


  Data wprowadzenia: 2015-11-26 1336
  Data upublicznienia: 2015-11-26
  Art. czytany: 2128 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<